Архим. Поликарп ще бъде възведен в епископски санБЛИЗКИ ТЕМИ: