Богословският факултет на СУ открива нова магистърска програма „Църква и медии“

Medii_CarkvaБогословският факултет на СУ “Св. Климент Охридски” обявява от академичната 2015/2016 година нова магистърска програма “Църква и медии”.

Подобна програма се реализира за първи път в България и Европа, и има за цел да подготви богослови за работа в медиите, да обучи църковни журналисти и медийни анализатори.

Ръководител на магистърската програма е деканът на Богословския факултет доц. д-р Александър Омарчевски. Новите учебни предмети са подбрани и съгласувани съвместно с декана на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ доц. д-р Теодора Петрова. Учени от двата факултета ще преподават на студентите, съвместно с практикуващи журналисти и дигитални специалисти.

На фона на глобалните промени, съвременното общество изпитва все повече потребност от бърза, достоверна и професионална информация по религиозните проблеми. Живото християнско благовестие и цялото безценно църковно наследство имат своето място в свободния демократичен диалог и публично обществено мнение. Дигиталната комуникация подпомага църковния живот и мобилизира християните за благотворителни, културни и просветни дейности”, се казва в анотацията за новата програма

Според заложената програма за магистрантите за четири семестъра платено задочно обучение те получат базисни знания за медийната и църковна комуникация; ще упражнят създаването на различни жанрови форми за печат, радио, телевизия, онлайн издания; ще анализират медийната продукция по църковни и религиозни теми. Успешно завършилите програмата ще могат да работят като журналисти в църковни и светски медии; като членове на неправителствени, държавни и организации за медиен мониторинг; като съветници и експерти по религиозни въпроси в обществени и държавни организации; включително обществените съвети към публично-правните медии (държавни, обществени, общински и др.); като независими издатели, продуценти и автори на книги, филми, медийни продукти на църковна тема.

 

 

Близки теми: