Броят на извънбрачните деца нараства, съобщават от НСИБЛИЗКИ ТЕМИ: