Решения на VI Църковно-народен събор


РЕШЕНИЯ
на VI Църковно-народен събор
Рилска света обител

1. На основание чл. 126, т. 1 от Устава на Българската православна църква, VI Църковно-народен събор прие Устав на Българската православна църква – Българска Патриаршия.

2. Възлага на бюрото на VI Църковно-народен събор след проверка на стилистичната и езикова редакция на Устава да извърши пренареждане на членовете на Устава съгласно утвърдената структура.

3. В изпълнение на разпоредбите на Устава, Светият Синод да се произнесе в двумесечен срок за каноничността на приетите текстове на Устава.

4. Възлага на Главния секретар на Светия Синод да организира отпечатването на Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия в извънреден брой на "Църковен вестник" в едномесечен срок от приемането му.

5. Възлага на Главния секретар на Светия Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия да организира отпечатването на Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия в книжно тяло и представянето му в правно-нормативните системи "Апис", "Сиела" и "Норма".

6. Възлага на Светия Синод в шестмесечен срок да утвърди герб на Българската православна църква – Българска Патриаршия.

7. Прие Изявление към българския православен клир, монашество и народ.

8. Съборът призовава клира и духовните чеда на Българската православна църква да пазят чиста православната ни вяра, да полагат грижи за възпитанието на децата, да поддържат домашното огнище, семейната чест, църковно-народните традиции, да запазят в здраве, сила и чистота младото поколение, да полагат грижи за съхраняването на природата и околната среда като Божие творение, поверено на човека да го ползва и се радва на неговата красота.

9. Отменя, считано от влизането в сила на Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия, Синодалната наредба за издръжката на свещенослужителите в диоцеза на Българската православна църква, приета с решение от 15.06.2005 г., протокол No 16, в сила от 01.07.2005 г.

10. Изказва благодарност на Негово Светейшество Българския патиарх Максим за благословението и участието в заседанията на VI Църковно-народен събор.

11. Изказва благодарност на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Йоаникий – за председателстването на VI Църковно-народен събор.

12. Изказва благодарност на Варненски и Великопреславски митрополит Кирил и на членовете на Комисията за изменение и допълнение на Устава.

13. Изказва сърдечна благодарност на игумена на Рилската света обител Адрианополски епископ Евлогий и братството за добрата организация и положените грижи за провеждане на Третата сесия на VI Църковно-народен събор.

14. Изказва благодарност на членовете на бюрото Стобийски епископ Наум, прот. Ангел Ангелов, Иван Минев и Мария Кьосева, както и на техническите сътрудници на Събора.

15. Изказва благодарност на коректора на "Църковен вестник" Анета Пенева за извършената езикова и стилова редакция на приетите текстове на Устава на Българската православна църква от трите сесии.

16. Прави бележка на Пловдивския митрополит Николай, Константийски епископ Антоний и делегатите от Пловдивска епархия за преждевременно напускане на Събора.

Please follow and like us:

Коментари

коментара

БЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи