Първото цялостно цветно фототипно издание на Манасиевата хроникаБЛИЗКИ ТЕМИ: