Автори : Американският и австралийски митрополит Йосиф

| · | | + | 2 | A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | N | O | P | S | T | V | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Българският синдром е:не пастирът води стадото, а стадото върви пред пастира

Подкрепете православните книги