Автори : Проф. д-р Антоний Хубанчев

|   | · | | + | 2 | A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | N | O | P | S | T | V | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Богооткровена истина и рационално познание

„Защо питаш за Името Ми? То е чудно…” Съд. 13:18 Ако Вселената има мечта, не е ли това нашата синя планета Земя? Ако Вселената има пулсиращо сърце, не е ли това чудото на живота?...

В единния възел на живота

Бог е битийното основание на  всичко съществуващо и вездеприсъствието  на Първосъздателя в емпиричната реалност на природата и човешката история – Неговата иманентност в този целенаправляван универсум  – определя  движението към пределните цели на нашия...

Св. Антоний и безсмъртната сила на духа

„Нека всяко ваше дихание да бъде за Христос!“ Преп. Антоний Велики Когато обърнем поглед назад – към наниза на отминалите столетия – за нас понякога е много трудно да разберем незалязващите истини на една...

Без лъжебожества

Размисъл за деня на промяната – 10 ноември 1989 г. „Не си прави кумир…“(Изх. 20:4) Колко кумири и идоли бяха издигнати и се срутиха, Господи! И колко още остават!… Щом сте вече тук… Разчитаме на...

Творение, телеологичност, есхатологичен завършек

Размисъл, породен от научноизследователската програма на ЦЕРН, Женева   Gloria Dei – vivans homo. Славата Божия – това е живеещият човек. Св. Ириней Лионски Щом сте вече тук… Разчитаме на вашите дарения, за да...

Богословската наука е жизненоважна за църковната мисия

Списание “Духовна култура” е неразривна част от мисията на Българската православна църква и вече десетилетия излиза като непрекъснато продължение и израз на православно съзнание, църковност и научно-богословска традиция. За списанието дълги години работиха изтъкнати...

Св. Патриарх Евтимий Търновски за иконопочитанието

Едно от изключителните творения в съкровищницата на старобългарската житийна и омилетична литература е “Похвално слово за св. Йоан Поливотски” от св. патриарх Евтимий Търновски.1 Открито е от Емил Калужняцки в един от ръкописите (№106),...

Молитва в съкровените мигове на новолетието

В новогодишната нощ на размисъл за дните изминали има нещо тайнствено, което ни кара да бъдем по-други. Променя ни. Изважда ни от монотонния поток на сивото ежедневие. В тия мигове ни докосва полъхът на...

Обосноваване на ценностите в демократичната държава

Постановката на проблемaтиката "държавата не създава сама своите ценности" е понятна предимно в нейния конкретен немски контекст, в немската социокултурна и църковна среда. Елементарната екстраполация на тази постановка върху други обществени и църковни реалности...

Богооткровената истина

Още в самото начало – при критичния анализ на различните становища за истиннния път на Богопознанието – православното богословско мислене откроява следните въпроси: Кои са пътищата, по които вярващото съзнание възхожда през трънливия път...

Духовна концентрация и богоустременост в исихастските възгледи на св. Евтимий, патриарх Търновски

Екзистенциалното преосмисляне на собственото “аз” спрямо вечните ценности в божественото Откровение и превъзмогването на преходните и отрицателни начала в живота по пътя към Бога и светостта е сложен психичен комплекс. Това е драматично стълкновение...

Ако Христос не се роди в сърцето ти

  Pravoslavieto.com "Или не съзнавате, че Иисус Христос е във вас? Не съзнавате, само ако сте недостойни" (2 Кор. 13:5). Тази нощ е тайнствена. Тази нощ е свята. Предвечният Бог слиза от небесата, за...