Автори : Юлия Станкова

| · | | + | 2 | A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | N | O | P | S | T | V | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Новата балканска библейска живопис като откровение и мястото й в съвременната европейска култура

  Православното изобразително изкуство се обособява и съществува от около 16 века. През това време то непрестанно се променя. Промяната в него най-общо може да се оцени така: възход и, един век след края...

Слово за Словото

Източник: Балкани „Синтезът на византийската изобразителна система с тази част от съвременното изкуство, която е повлияла на твоята естетика, трябва да се изтълкува като сила и способност на Преданието да асимилира и да преобразува...