6 април 885 г. - успение на св. Методий Славянобългарски

6 април 885 г. – успение на св. Методий Славянобългарски, архиепископ на ПанонияБЛИЗКИ ТЕМИ: