Цикъл беседи „България днес”

Име на получателя: храм „Св. Троица” Свищов
Лице за контакт: свещеноиконом Димитър Андонов
Тел., ел. поща:
Сума: 1320 лв.
Година: 2001

Описание: Eдногодишен цикъл от 12 беседи, които да разкрият пред обществеността на Свищов същността и дълбочината на християнската култура, да се противопоставят на религиозния фундаментализъм, да изтъкнат ролята на Църквата като средище за културен и религиозен живот и не на последно място да запознаят обществото с ползите от религиозното образование.


Беседите се състоят от лекция и време за отговор на въпроси и допълнителни разяснения по темата, като в седмицата след беседата се организира дискусия с цел стимулиране на лично проучване на проблеми по темата от страна на участниците. Място за провеждане на беседите е храм „Св. Троица”.

Близки теми:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

seven − 2 =