Възкресение Христово


„Христос възкръсна от мъртвите!“
Да се засрамят „богословите“-рационалисти, които не вярват в чудното Му Въплъщение от Девата, в чудесата Му и в най-великото чудо – възкресението от мъртвите!

„Той потъпка смъртта със Своята смърт!“
Да повярват атеистите, езичниците и „рационалистите“, за да ги възкреси Христос и да ги избави от властта на смъртта!

„И на онези в гробовете Той подари живот!“
Още когато бе на земята, Той даде живот на Лазар и на многото праведници, които бяха възкресени в деня на Неговото възкресение и се явиха на мнозина.

И в духовен план Христос възкресява постоянно всички, които са умъртвени от греховете си, но като благоразумния разбойник приемат дара на вярата в Христовата спасителна смърт, дори ако това се случи в последните минути на живота им.

Христос възкръсна!

Дано възкреси и нас, умъртвените от греховете и да ни подари Живота – Самия Себе Си!

Амин.

Възкресение Христово

Твоето Възкресение,
Христе Спасителю,
ангелите възпяват на небесата;
удостой и нас на земята
с чисто сърце да Те славим!


Страстната седмица: Понеделник, вторник, сряда

 През първите три дни на Страстната седмица Църквата припомня последното пребиваване на Господа в Иерусалим. В тези дни се извършват: полунощница, утреня, часове с четене на Евангелието и Литургия на преждеосвещените Дарове. По време на часовете е прието да се четат всичките четири Евангелия (Иоан. 13:30), но обикновено това четене започва по-рано – от петата или шестата седмица. >>>

Страстната седмица: Велики четвъртък

Над Иерусалим е нощ. Градът спи. В Сионската Горница светилниците са запалени. В печално мълчание седят Дванадесетте. "Един от вас ще ме предаде". Разнася се шепот и изплашени възгласи: "Да не съм аз, Господи?". Юда става стремително и изчезва в нощната тъма. >>>

Послушен до смърт, еп. Калистос Уеър

Самото Христово Въплъщение е вече акт на спасение. Като приема нашата разпаднала се човешка природа, Христос я възстановява и, по думите на един християнски химн, “въздига падналия образ”. Но в такъв случай, защо е била необходима кръстната смърт? Не е ли било достатъчно това Светата Троица да живее на земята, да мисли, чувства и желае като човек, без да трябва и да умира като човек? >>>

 

Гетсиманската молитва, архим. Софроний Сахаров

Христовата любов, победила във вечността, в земен план е подложена на най-тежки изпитания. Никой никога не е страдал така, както е страдал Христос. Дълбочината на страданието е в пряка зависимост от степента на възприемчивост на всеки човек. Между хората можем да видим същата разлика, каквато има между носорога и червея. Ударете силно с юмрук носорога и той няма да почувства удара, но ако само докоснете червея той веднага болезнено ще се сгърчи с цялото си тяло. >>>

Страдащият Христос, Павел Николов

Господ Иисус възкреси мъртвата от греховете душа на разбойника и му дари вяра, покаяние, смирение и любов. Той възкресява всеки, който повярва в Него като разбойника и му дава смирение и любов. Само чрез покайно смирение Господ ще възкреси и нашите души за любов към Него и към всички хора! >>>

Страстната седмица – Велики петък, Александър Мен

През този ден не се служи Света литургия. Сам божественият Агнец принася Себе Си в жертва.
Раздират се небето и земята. Слънцето скрива лика си. Тъмнина е надвиснала над Голгота. Останал сам, Той посреща мрака от висотата на Кръста. Долу са хората: глумящи се и разтревожени, равнодушни и плачещи. Той е сам – "изтезаван за нашите беззакония и мъчен за нашите грехове". Той умира заедно с всички, преживели мъки и смърт и споделя със света последния ужас от края…>>>

Кръвта на Праведника, св. Николай Велимирович

Народните първенци се сдружиха с хайдуците против Христа,
свещениците и мъдреците – с лъжесвидетелите и безумците.
Търговците зарязаха своите дюкяни и грабнаха ножове, за да убиват.
Куци и сакати протегнаха своите патерици и слепите своите тояжки – единственото си оръжие –
за да помогнат за убийството на изцелителя.
Юрнаха се и жените на кръв и поведоха и децата си, за да помогнат и те на едно народно дело…
Тъй един народ от грешници се вдигна единодушно като трева, за да убие Бога. >>>

Страстната седмица – Велика събота, Александър Мен

Христос е в гроба. Заедно с Него учениците погребват своята надежда и вяра, но не и любовта си. За тях смъртта на Учителя е неочаквана, независимо от всички Негови предупреждения. До последния миг те не искат да се разделят с предишните си мечти. "Ние си мислехме, че Той е Този, който ще избави Израиля…". Ала Той не само не създаде вечното Царство, но и погина като престъпник от ръцете на палачите. Щом Той беше безсилен, то това означава, че няма справедливост в този свят и че те самите жестоко са се лъгали. >>>

Очистващият огън, Татяна Шутова

Заминах за Йерусалим с поклонници от групата „Радонеж”. Какви бяха първите ми впечатления? Почти физическо усещане за присъствието на Спасителя: така постоянно и близко, сякаш чувстваш погледа Му върху себе си. И… съмнението дали ще слезе този път благодатният огън; въпросът се появи у мен съвсем ясно. >>>

Тайната на светия огън, Николай Лисовой

Сред всичките богослужения на Страстната седмица и Пасха в Йерусалим най-известен и най-посещaвaн от поклонниците от всички православни страни е безспорно “литанията (гр. – молитвена процесия) на Светия Огън”. Най-ранно свидетелство за него ни дава църковният историк Евсевий Памфил. Според разказа му веднъж не достигнал елей за кандилата и тогава патриарх Нарцис дал благословията си да влеят в тях вода от Силоамската купел; направили това и слезлият от небето огън не само ги запалил, но и ги държал горящи до края на пасхалното богослужение. >>>

Смъртта няма власт над нас, свещ. Стефан Стефанов

Не са малко християните садукеи, коринтяни и атиняни и днес. Възкресението е било камък за препъване през всички епохи. Причината е все същата – непознаване Писанията, ни силата Божия. В случая атеистите са по-последователни. Защото да вярваш, че Творецът е създал Всемира, а е безсилен да извърши възкресението, е елементарно несъстоятелно. >>>


Пасхалната радост, Александър Шмеман

И ето че един старчески глас произнася само две думи – все същите две думи: Христос воскресе! Две думи! И никакви обяснения и доказателства. Този глас само съобщава и известява, че: Христос воскресе! И чудото става – това чудо, винаги същото: в отговор се понася радостният възглас: Воистину воскресе! И душата приема тези две думи, приема ги сърцето, приема ги нещо най-дълбоко и истинско в нас. Отстъпват нощта и мълчанието, вратата се отваря и ние влизаме в ликуването на Пасхата; и научаваме несъмненото и неопровержимо знание, че още веднъж пред очите ни се е извършила победа. Победа над злото, победа над тъмнината, победа над ненавистта, победа над страха, победа над смъртта. >>>

Човеците са вечни братя и вечни събратя, преп. Юстин Попович

Знай, че няма грях, няма страст, няма смърт, които не можем да победим и аз, и ти, и всички ние — да победим с възкресната сила на възкръсналия Господ Иисус, единственият Победител на всяка смърт във всички светове. >>>

Близки теми:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

11 − 10 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>