Блажен е, който…Може да харесате още...

4 Отговори

 1. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  В създаване на представи за божественото и за отвъдното човек не може да надскочи информацията и представите, които му се поднасят на Земята, защото тук е осъден да живее и дори да има развинтено въображение пак не може да надскочи всички пътища на осезанието, което земният живот му предлага. Наистина , има откровения на Бога, свръхестествени прояви, сънища, видения, чудеса, необясними явления, но дори ите стават на Земята и без земни примери не можем да си създадем представа за божественото и Небесното. Затова въпросът с блаженствата и нирваната си искат свои земни примери и изживени състояниия за да си създадем представа за очакваното блаженство в Небесното. Примерът с праведния Йов е показателен, че трябва да има земни награди, блага и блажени състояния, които да ни дадат илюстрация за наградата на верните след Страшния съд. За съжаление този момент не е отчетен от БПЦ, която действа по будистки – без да дава награди и поощрения на верните, експлоатирайки българската метафизика.

 2. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  Въпросът за пребиваването на Земята и живота на религиозния човек е много сложен въпрос на създаването на идея за Бога и представа за отвъдното. Затова понятия като милост, справедливост, честност, достойноство, истина, възмездие, адекватност на възнаграждението и др. са много сериозни. Тяхното приложение и неприлагане на Земята води до Реформация, Революция, атеизъм, другорелигиозност и национално отродяване – вж.мащаба на днешната българска емиграция. И БПЦ естествено нехае за това ,втренчена по будистки в отвъдното с назидаващи монаси, чиято духовна и културна продукция е на нивото на абитурент от езиковите гимназии у нас. И накрая, имам двама много грамотни приятели, склонни към вяра и с интерес към религията. Сега, заради немарата на БПЦ и двамата са атеисти. Единият от тях казва, че парите са при лукавия. Ако е прав, след като БПЦ има пари значи е в топли отношения с лукавия -логично, нали?
  http://mitropolia-varna.org/index.php?option=com_content&task=view&id=591&Itemid=27

 3. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  От анализа на фактите на религиозната и гражданска история се вижда, че понякога Бог иска да направи някого блажен и да го възнагради по явен и тайнствен начин, както е обещано в Евангелието, където в съвсем пряк и елементарен изказ на Христос се казва, че този , който иска ще получи и че ще се въздаде наяве на този, който дава в тайно. Явно е, че тук става дума за земни блага, които вярващият получава за да получи представа за неизказаните блага в Небесното царство. Често пъти обаче от историята се вижда че човек пречи на Бога да изпълни своя замисъл и това пречене се извършва и от страна религиозните институции, било поради политическа далавера, било поради конспирация, било поради неграмотност на свещенослужителите, било поради любов към земното и тленното, било поради страх .Затова има неправди и безчестия в системата и на БПЦ, която не вижда заслугите и деянията на хората, а по будистки отдава всичко на свръхестественото.
  http://www.epochtimes-bg.com/2010-01/2010-02-16_01.html

 4. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  Въпросът с наградата на верния и раздаване на земни блага, които да илюстрират наградата на Небесата е много сериозен. По принцип оценката на приносите на човека в християнските общества е по степени на показани знания, на положен труд и за религиозните дейци по степени на връзка с Бога, по получени божествени откровения, способност да се тълкува Божията воля и знаците на съдбата, разяснение на свещени текстове като извор на божественото послание и проявено човеколюбие, милосърдие, състрадателност и съпричастност, особено към слабите и онеправданите – по Христа. В България обаче тези цивилизационни оценъчни норми на възнаграждение са изоставени за сметка на принципа на участие в мистична конспирация – „национална“ и социално-икономическа,като недържавната конспирация се нарича мафия. Всичко у нас става по степени на тайнствени връзки на „национално“ соц-икономическо посвещение,в това число и деянията и „словата“ на БПЦ.
  http://www.epochtimes-bg.com/2010-01/2010-02-27_01.html