Кой го е грижа?Може да харесате още...

7 Отговори

 1. Georgi Stanchev Purlikov каза:

  Без да се спирам на типичните български черти (не съм народопсихолог), от моя личен житейски опит виждам, че да се помага на ближния все още е доста трудно, но това, което е много по-лесно е да не се пречи. Ако повече хора започнат да живеят на принципа – „като не мога да помогна, поне да не преча“ – животът и атмосферата в България значително ще се подобри, според мен. Ако не сме самарянина, да не бъдем поне разбойника…

 2. Ивайло Абаджиев каза:

  до purlikov
  дълг на всеки християнин е да помогне. прост пример :ако пиян човек е паднал трябва да му помогнем да се изправи .алтернативите да го отминем ( т.е. не пречим ) или да го ограбим ( разбойника) не са решения.

 3. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  http://www.anti-raskol.ru/pages/59

 4. В българската народопсихология има разработено едно мистично-епическо начало, което е изразявано и поддържано със средствата на немския романтизъм и френската социология от ХІХ век. Това е канон за нашето самосъзнание и се поддържа от функциите на историческата наука, която учи на грандомания без да обаче да създава културен ресурс у населението на основата на християнството според известните класически образци на съвремеността и миналото. Ние имаме пиетет към общото дело и това го използва и комунизмът като виждаше хората като човешки материал, а не като уникални Божии създания. Затова народопсихологията на българите цени героизма в античен митологичен смисъл, интелектуалността, която пази нацията и материалните придобивки, вследствие на всевластния историческия материализъм, чиито култови поклонници управляват България. Затова християнската милост, съпричастност, грижа за ближния и човеколюбие са потиснати и нехаем за личността, а тачим общото дело, за което жертваме човека.

 5. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  СЪРДЕЧНАТА МОЛИТВА СПОРЕД ГРЪЦКИТЕ И СИРИЙСКИТЕ СВ. ОТЦИ
  http://archiman.livejournal.com/

 6. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  Нещо дълбоко сбъркано има в психологията на руското православие:

  Беларусь: верующие целовали следы Патриарха Кирилла в Витебске
  http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=73228&cf=
  29.9.2009

 7. Дон Кихоте,
  Нещо генерално сбъркано има в българската народопсихология и в манталитета на БПЦ. Ние сме мистични конспиратори, почитаме силата, независимо дали иде реч за сила в технологиите, парите или физическите качества на човека и имаме силен нагон да властваме над ближния си, като тази власт, видно от делата на българските политици и църковници след 1878 година се основава на принципите на османската тирания и византийското лукавство. Това личи в кадровата политика и логиката на финансиране, където се търси да бъдеш нечий човек и където на основата на преклонението пред българския национализъм и героизма в античен митологичен аспект се издигат и качват личности в България. Освен това завистта и злобата, кара ближния ни да страда. А комунизмът създаде алтернатива във всички области на живота и единствено требите, молитвите и службите легитимират БПЦ, чиято власт е пазена от светси лица. Както и способността да се тълкува Божията воля и знак на съдбата, подобно на дядо Николай.