Откъде толкова много агресияМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Преводач каза:

    Една забележка: Руски фамилни имена, завършващи на -ский (и на -ий) се пишат на български без -й накрая. Например: Белински (рус. Белинский); Чайковски (рус. Чайковский); Горки (рус. Горький); Достоевски (рус. Достоевский).

    Докато личните имена, завършващи на -ий се запазват непроменени: Василий, Георгий, Юрий…

    Вж. „Нов правописен речник на българския език“, София, изд. „Хейзъл“, 2002, с. 74.