Пътят на истинната любов води към КръстаДнес много думи губят своето първоначално значение, губят ценността си, губят звученето си. Както вещта се износва от честа употреба, загубва вида си, така и някои понятия от често използване започват да помръкват и да губят първоначалния си смисъл.

Такава метаморфоза, за съжаление, претърпяват множество ключови думи и понятия; такава метаморфоза, за най-голямо съжаление, е претърпяла и толкова важната в живота на цялото човечество и в живота на всеки човек дума „любов“. Ние твърде често говорим за любов, твърде често си пожелаваме един другиму да обичаме и да бъдем обичани; така се стремим към любовта, че понякога сами забравяме какво е любов, като профанираме това велико понятие.

И ето днес Господ отново ни напомня какво е истинската, същинската любов. Днес ще видим любовта в най-висшето ѝ проявление – на Кръста. Само Кръстът може да разкрие пред нас тайната и тайнството на Божията любов.

Божията любов е създала света, привеждайки от небитие към битие цялата вселена в стройната хармония на мирозданието; Божията любов е създала човека – нашите праотци Адам и Ева, поставяйки ги за владетели и стопани на цялото творение; Божията любов не е могла да гледа как човечеството пребивава в плен на греха и е бързала да му помогне, стремейки се да избави човека от властта на греха и от последствията на грехопадението – проклятия, болести и смърт. Заради човека, заради Своето създание, Божията любов напуска глъбините на небесната непостижимост, снизхожда на земята и приема плът.

Заради необикновената, всеопрощаваща любов към нас Бог става човек; заради любовта Си към нас Бог-Творец доброволно се предава в ръцете на собственото Си създание; заради любовта, от любов Господ претърпява страшни страдания и позорна смърт. Заради любовта Господ се възкачи на Кръста. Затова и Кръстът стана израз, стана връхна точка на Божията любов – любовта на Отца, разпъващата, любовта на Сина, разпнатата, любовта на Светия Дух, тържествуващата с Кръстната сила.

Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен (Йоан. 3:16).

Когато виждаме такава любов, жертвена, разпъваща себе си на Кръста, любов кръстна, не можем да останем безучастни. Не може с хладното отстранение на разума рационално да познаем Бога; до Него можем да се докоснем с чувство. Не може равнодушно да минаваме покрай Кръста, спокойно и неутрално, „топлохладно“ разсъждавайки за любовта. Ако аз зная, че Бог ме обича и заради тази любов Той се е възкачил на Кръста, аз не мога да не обичам Бога. А ако обичам Бога, значи обичам и тези, които Той обича, обичам своите ближни, тези, които ме обкръжават всяка минута, тези, заради които Господ е претърпял Кръста. Ако обичам някой човек, аз се и стремя към него; ако обичам Христос, аз с цялото си сърце се стремя към Него, устремен съм към любовта, устремен съм към разтворените на Кръста обятия на любовта.

Кръстът ни учи на истинската, неподправената, а не на фалшива любов. Любовта – това не са само елейни разговори и въздишки. Да обичаш значи не само да изпитваш удоволствие от общуването, не само да получаваш. Любовта е преди всичко жертва. Да обичаш – значи да жертваш. Да си готов да жертваш комфортния живот, да жертваш любимото удоволствие и минутата свободно време, да жертваш всичко, да жертваш, в крайна сметка, самия себе си.

Тази любов – жертвената, истинската – коренно се различава от онази любов, която съвременната култура пропагандира, от онази самовлюбеност, страст и похотливост, което днес е модерно да се рекламира. За съжаление, много често обичайният егоизъм се преоблича в ярки и светли одежди, именувайки се любов. Но егоизмът не се стреми към щастие за другия, не иска да пожертва каквото и да било, не е готов да отдаде нито една, даже и най-малка част от себе си. Единственият стремеж на егоизма е неговият комфорт, неговата стабилност, неговите удоволствия, в жертва на които той, без да се замисля, ще принесе всичко, което му е угодно – съпружеската любов, любовта на майката, любовта на Бога. Егоизмът се затваря в себе си, заключва се в собствената си самост, умира в собствената си самовлюбеност, като умъртвява личността, като не дава възможност на душата да се изяви и реализира в пълнота.

Само жертвайки себе си, човек може да намери себе си; само разпъвайки се от любов към Бога и към ближния, човек придобива нов живот; само ако се разтвори в другите, той може да стане истински човек, може да се осъществи като личност. Пътят на човека, неговото призвание, неговото предназначение е да обича. Този път преминава единствено през саможертвата, през саморазпятието, съразпятието с Христа. Този път минава само през Кръста.

И днес, в празника на Въздвижението на Светия и Животворящ Кръст Господен, Христос ни зове след Себе Си именно към Кръста, та, като се съразпънем с Него, да можем и да съвъзкръснем с Него в Царството на вечната, нескончаемата, тържествуващата любов.

 

Превод: Венета Дякова

 

 

Please follow and like us:

Коментари

коментара

БЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи