Трудните места в Евангелието: „Много тела на починали светии възкръснаха” (Мат. 27:52)Може да харесате още...

1 Отговор

  1. Тодор каза:

    Защо автора смята, че възкресението на тези хора е станало [b]преди[/b] възкресението на Христос?
    [quote]и като излязоха из гробовете [u][b]подир възкресението Му[/b][/u], влязоха в светия град и се явиха на мнозина.[/quote]
    също така ап. Павел пише (1Кор:15)
    [quote]Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят; но всеки по своя ред: [u][b]начатък[/b][/u] е възкръсналият Христос; после, при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови;[/quote]