Дългът си изпълни, вярата опазиМоже да харесате още...

2 Отговори

 1. dbachev каза:

  Имах късмет да бъда студент на проф. Коев през вече далечните 1982-85 г. Настина не само ценни житейски уроци научих от него, но най-вече ми стана напълно ясен най-важният догмат – за Св. Троица, без който е немислима нашата вяра. Той живееше с този догмат ден и нощ и с примера си ни заразяваше да напредваме не само в овладяване на православната догматика, но и още тук – на Земята, да сме близки до вечната невидима духовна действителност – нашата истинска Родина, която очаква всекиго от нас, рано или късно.

  Дано проф. Коев в момента да е пред лицето Божие и да ходатайства за нас, защото заслужава да е там.

  Поклон пред светлата му памет!

 2. dikovski каза:

  Никога няма да забравя първите си срещи с проф. Тотю Коев още като кандидатстудент. той беше едно уникално съчетание между боговдъхновена мъдрост, богата ерудиция и християнско смирение. Той ни учеше не само на основните вероизповедни истини, но и на това как да живеем по християнски! Той ни даваше своя светъл пример и се раздаваше изцяло!
  Много пъти и след като завърших университета се ползвах от неговите съвети и препоръки. Имах чувството, че той никога няма да си отиде, че никога няма да ни напусне! Днес когато не е вече между нас усещам една дълбока празнота в себе си, която с нищо не мога да запълня! Загубата е неизмерима и за цялата богословска наука.
  Почивай в мир, отче и учителю! Нека бъде вечна твоята памет! Нека Бог упокои душата ти сред своите светии! Амин!