Ново светоотеческо изданиеМоже да харесате още...

9 Отговори

 1. димитър колев петров каза:

  А каква е цената?

 2. Пламен Евгениев Сивов каза:

  Цената е 5 лв, книжката е малка по обем.

 3. Венелин Василев Попов каза:

  Из беседата на Архимандрит Захария Захару – „Влез в себе си и ще намериш покой!”

  Бих искал да ви прочета един откъс от писмото на св. Григорий Палама до монахиня Ксения, в което той обобщава исихасткия път. (Трябва да призная, че ако преди това отец Софроний не беше доразвил този откъс и не ни беше поставил в неговата перспектива, никога нямаше да видя по-дълбоко му значение. Често ставаше така, че отец Софроний влагаше някаква идея в нашия ум по един или друг начин, а по-късно, когато попадахме на нещо подобно, възкликвахме: “Ах, този текст изразява това, което научихме и получихме от нашия старец!”) За нас този текст от св. Григорий Палама е много важен, защото включва цялата теория на отец Софроний за ипостаста, за персоната. Поразително е колко много места в книгите на нашия старец отразяват този текст:

 4. Венелин Василев Попов каза:

  “Когато се ден развидели и зорница изгрее в сърцата ни (2 Петр. 1:19), тогава истинският човек – умът – отива по своите истински дела (вж. Пс. 103:23) [истинският човек е този, който върши истинското дело на покаянието не на психологическо, а по-скоро на онтологично равнище, както отец Софроний ни обясни], като в светлина се изкачва по пътя, който води до вечните планини [и се разширява четворно]. В тази светлина той по чудесен начин изследва неземните неща, като или все още остава съединен с вещественото, с което първоначално е бил свързан, или пък е отделен от него – в зависимост от равнището, което е постигнал.

 5. Венелин Василев Попов каза:

  Защото той не се възкачва на крилата на въображението на мисълта, тъй като мисълта винаги блуждае сякаш е сляпа, без да притежава точно и сигурно разбиране на сетивните неща, които не се явяват веднага пред нея, както и на надсветовните духовни реалности. По-точно той се възкачва в самата истина, възкресен от неизречената сила на Духа, а чрез духовно и неизречено възприятие слуша много свещени слова, които човек не може да изговори (Вж. 2 Кор. 12:4) и вижда невидими неща.

 6. Венелин Василев Попов каза:

  Той бива напълно грабнат в това чудо дори когато вече не е там и се състезава с неуморния ангелски хор, като реално се е превърнал в друг Божий ангел на земята. Чрез себе си той приближава всяка земна твар по-близо до Бога, защото вече и самият той участва във всички неща и дори в Този, Който превъзхожда всичко, в степента, в която вярно отобразява божествения образ.”

  St. Gregory Palamas, “To the Most Reverand Nun Xenia”, in Philokalia, Vol. 4, London, 1995, pp. 316-7

 7. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  В проучванията на археологическите култури често пъти се наблюдава прекъсване, което на археолигически език се нарича хиатус. Това става след нашествия, преселения, унищожаване на населението, което води до промяна и липса на културни пластове. Хиатус обаче се набюлдава и в културните условия на словесността, като най-висша форма на познание и изключителна човешка дейност. Така например хиатус има в православието, което не иска да приеме, че Бог действа извън православните общности и си има любимци и избраници, които не изповядват православния символ на вярата. Освен това православието не обяснява комунизма и не иска да признае святост и мъченичество на народите, където комунизмът беше натрапен със силата на съветското оръжие и след решение на световната политика. А светите отци не знаят нищо нито за Революцията, нито за научно-техническия прогрес, нито за атеизма, нито за новите форми на религиозност. Това създава проблеми на съвременния човек, който прескача периоди от историята

 8. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  От анализа на зивестните религиозни факти като словесно творчество и логика на издръжка и финансиране на човешки дейности се вижда, че източното православие не се опитва да извлече същината на християнството и да го запази като проповед, слово, дух на закона и същност на връзката на човека с Бога,а се опитва да запази средновековното положение на абсолютен авторитет на Църквата и културните параметри на отминали епохи, експлоатирайки лукаво наложения исторически материализъм в посткомунистически общества. Дават се луди пари за постройки, за материални форми на култа, за церемониални практики, освещават се исторически паметници на хора, които дори са били противници на християнството и Църквата и се експлоатира наложеното по исторически условия чувство за свято общо дело на българите, в името на което се вършат дори убийства и неправди. В Библията ясно е казано – човекът ще живее със слово, а не с материален фонд на култа. Хората на словото у нас обаче се пренебрегнати от клира.

 9. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  Истината за историята на религията казва, че вярата у нас беше запазена от хората и народа и то най-вече от светски специалисти, които чрез професията си говореха за Бога и вярата. Църквата като институция и човешка организация силно пострада след намеса от страна на БКП и Бившата ДС Затова ниското качество на църковните кадри и зааслугите на светски лица през атеизма казват, че е неразумно и непочтено днес Държавата да фаворизира и привилегирова БПЦ, Която наглее за държавно доктринално вероучение, а е по-разумно и по-справедливо от гледна точка на понятието обществена и историческа справедливост, ако някой изобщо се интересува от истината и справедливостта у нас, да се наливат ресурси в хора, които са пазили вярата и които могат да работят на световно равнище чрез същината на квалификацията и професията си за християнството. Пример тук е световният писател Деян Енев и други, които са искрено вярващи. Въпреки позицията на БПЦ.
  http://www.bg-history.info/download/details/103.html