Прабългарите и християнствотоМоже да харесате още...

3 Отговори

 1. Стефан Чурешки каза:

  Първо, вярата на българите е слабо проучена, а всички известни документи за нея преди Покръстването съм ги публикувал вече няколко пъти. Данни за християнизация преди 864 или 865 г. няма – всичко се прави на хипотетична основа главно от сведенията за патрицианството на владетеля Кубрат и на кесаря Тервел, макар изворите да казват, че българите са пазели езическите обичаи до 864г. Второ, никъде не се казва, че българите са се управлявали от ханове – във визнатийските документи се наричат архонти, хегемони, екзарси и т.н., а в славянската книжнина се наричат князе. Текста за вярата на българите го има в новия ми блог, а е редно при такава важна тема да се канят тесни специалисти, макар с прабългаристиката след 1878г. да се правят грандиозни спекулации въпреки езика на изворите и логиката на обективното историческо разследване.
  Ако мъжете в Църквата са отци и дядовци, жените в БПЦ майки и баби ли са – питам защото имам идея за това
  http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=27&t=259

 2. Стефан Чурешки каза:

  Днес ме е обзел ден на нацинонален възторг. Лайтмотивът на цялата философия на българската история е реализацията на свято общонародно дело, организирано по мистико-конспиративен принцип, върщешо всички безобразия, които цивилизацията в своя път познава. Това святообщонародно дело с мистико-консипративни измерения не зачита нищо и прави всякакви изопачавания, само и само да свърже българското със световните културни показатели без да се интересува от критериалността и принесените ползи по степени на показани знания и положен труд. Освен това поддръжниците на това свято мистико-конспиративно дело действат необмислено и повреждат неща, които после не могат да се оправят. Така например българската мегаломания, изразена в култа към прабългаризма сега става православна, Левски, чието дело след напускането на манастира няма нищо общо с християнството като теория и практика -вж.Сталин – става светец От българската история е написана само военната история, религиозната и гражданската не са

 3. Стефан Чурешки каза:

  навремето покойният голям наш историк проф. Николай Гнечве приятелски ме предупреди, че българската история се пише в Москва и Берлин. Това е вярно. Така ние пропускаме заключенията на англоскасонските автори по политически съображения, защото модерна България през 1878г. е родена от разбирателство между Петербург и Берлин, които англосакоснски автори казват, че българите са наследници на античните скити, които са известни в историята като военни и полизаи. Това обяснява защо модерна България е военно-полицейски мистико-конспиратевн феномен, с притурка БПЦ. Казвам това защото покайният професор Иван Венедиков, когото имах щастието да познавам лично живя в крайна мизерия и през комунизма и през демокрацията като националист, а написа преди 15 г. книгата „Прабългарите и християнството“, по която ще говори полицая хуно-българин и известен християнски дойаен с много пари и власт ст.н.с. Божидар Димитров. И не забудте – Христос истинний Бог наш, но Красная армия всех силней!