Академична дискусия за руските богослови в България ще се проведе в СофияМоже да харесате още...

3 Отговори

  1. Руското богословие и изповядване на вярата е дворцово богословие. То винаги е ползвало подкрепата на владетелския двор и ресурса на Държавата. Българското богословие е богословието на прякото Божие откровение на мъченика и страдалеца, то е богословие на бедността и мъката и на реалната чудодейна намеса в живота на човека и народа. Затова ние ценим пророческото начало, а в българската народна култура има обичаи и обреди, които не се срещат в нито една овластена християнска Църква, но които обичаи са християнски по дух и смисъл на обреда и ритуала в тях. Затова българската вяра изисква специализирани ерудирани етнографски и богословски проучвания, които са характерни за типа религиозност на българите, която до 1878 година е най-важната черта на техния съзнателен и обществен живот. Ние сме свикнали попа да бъде един от нас и заедно с нас да преживява трудностите и страданията на хората. Затова руското дворцово православие е неадекватно за българите и много опасно като пример за БПЦ.

  2. Руснаците малко трудно могат да обяснят своята мисия за народ-богоносец с провеждането на комунистическа революция и атеизъм в Русия в течение на 75 години. Като оставим настрана факта, че идеята за богоопределен народ е българска разработка на средновековните канцеларии, заради което руснаците крият средновековните славянски документи и се правят, че не знаят къде е библиотеката на Иван Грозни, комунистическото битие на руснаците поставя въпроси доколко е сериозно и задълбочено проведена тяхната християнизация. Това че имат големи богослови нищо не значи, защото за хората няма никаква полза, ако висшето богословие и статута на църквата е елитарно отделено от народа, който продължава да си бъде друговерец. Френският случай – високо богосоловие и слаба повсевместна християнизация и аналоговия руски случай станаха причина за революциите в тези страни, а днес ни се дават френски и руски богослови за образец. Затова БПЦ следва да е наясно, че е ако не е народна църква ще си има проблеми.

  3. БПЦ е призвана да пази православието, славянобългаризма и националната традиция. Какво прави обаче БПЦ – европейският президент казва, че Европа се крепи на римското право, гръцката култура и идеите на Просвещението. БПЦ мълчи. Масоните, за които БПЦ ни заклева да се пазим от тях казват, че имат сериозна визия за познанието и мястото на човека в света. БПЦ мълчи. Българската наука става зависима от еврпопейски експерти и така през образованието се въвеждат необичайни за нас културни и познавателни норми. БПЦ мълчи. БПЦ се позовава на историческата традиция на Църквата, която е била поповете да бъдат част от народа и да споделят всичко с ближния си. Днес Църквата се изживява като върховна наднационална институция с международни политикономически връзки и така и чрез лукса и суетата си да бъде с властимащите у нас се отделя от хората. В миналото Църквата е издържала училища, болници, сиропиталища и приюти за бездомници. Днес няма нищо такова. Що е БПЦ?
    http://geom-bg.com/?p=28966