Академична дискусия за руските богослови в България ще се проведе в СофияПреподаватели, докторанти и студенти от Богословския факултет, с подкрепата на Московския културно-делови център „Дом на Москва” в София, организират съвместна културно-просветна и академична инициатива, посветена на ролята и приноса на руската емиграция за развитието на богословското образование в България.

В рамките на научно-изследователски проект на преподаватели от Катедра „Практическо богословие” на тема „Развитие на практическото и нравственото богословие в България през ХХ век”, който се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за научни изследвания на СУ „Св.Климент Охридски”, на 2 юни в Дома на Москва в София от 13 до 17:30 часа се организира тематична научна сесия, посветена на ролята на руските емигранти – духовници и богослови, допринесли за институционалното и академично развитие на висшето богословско образование в България.

Научната дискусия на тема „Приносът на руските емигранти за развитието на богословската наука в България”, е посветена на живота и творчеството на големите руски духовници и богослови отец Георги Шавелски, проф. Николай Глубоковски, проф. Михаил Поснов, проф. Петър Бицили и други видни православни духовници и богослови, които са допринесли със своето активно научно и академично дело за изграждане на Богословския факултет и за развитие на богословската наука в България. Екипът на научния проект е включил в програмата на семинара докторанти и студенти, които ще представят свои доклади и експозета по темата на дискусията.

Поради необходимостта обсъжданата проблематика да достигне до по-широк кръг слушатели, и най-вече да бъде от полза за аудитория, която е свързана по-непосредствено и по-близко с руската културна традиция и православна духовност дискусията се провежда съвместно с представителите на руския културен център Дом на Москва в София.

Надяваме се, че предложената възможност за среща, интересен обмен на идеи и диалог между различни хора и изследователи от академични и научни центрове и други инстититуции ще съдейства за задълбочавене на интереса към историческото минало и ще възбуди интерес към проучването на нови аспекти или неизследвани области от културното и духовното наследство на руската емиграция в България. Убедени сме че това ще допринесе и за нови подобни академични, културни и просветни инициативи, които да подпомогнат проучването на ролята на Православната църква и връзките между българската и руската богословски школи.

За информация и заявки за участие в дискусиите: Доц. Костадин Нушев, Богословски факултет, СУ; e-mail: nushev@abv.bg


ПРОГРАМА

 
13.00 – 13.15 
Регистрация
 
13.15 – 13.30
ОТКРИВАНЕ
Встъпителни думи и приветствия на официалните лица
 
ПЪРВА СЕСИЯ
Модератор: Йеромонах Зотик Гаевски, ХрамСв. Николай Чудотворец
 
13.30 – 13.50
Богословски подходи към християнската духовна култура и историята в научното творчество на руските емигранти в България (М. Поснов, П. Бицили, Н. Трубецкой, Г. Флоровски)
Доц. Костадин Нушев, Богословски факултет, СУ 
 
13.50 – 14.10 
Проф. Николай Н. Глубоковски и неговият принос за развитието на Богословския факултет при Софийския Университет
Гл.ас. Ивайло Шалафов, Богословски факултет, СУ 
 
14.10 – 14.30
Проф. Николай Глубоковски – богословски трудове и творчески приноси
Иван Йовчев, докторант по Църковно право
 
14.30 – 14.50
Богословските идеи на Ф.М. Достоевски през погледа на руските емигранти в България
Гл. ас. Людмила Савова, Богословски факултет, СУ 
 
14.50 – 15.00 
Богословски теми в публикациите на руските емигранти в България -библиографски преглед (1920-1940 г.)
Катя Стефанова, студент, Богословски факултет, СУ 
 
15.00 – 15.15 
 Дискусия
 
15:15-15:30
 
 
Кафепауза
 
ВТОРА СЕСИЯ
Модератор: Доц. Костадин Нушев, Богословски факултет, СУСв. Климент Охридски
 
15.30 – 15.45
Архиепископ Серафим Соболев и неговите богословски възгледи
Йеромонах Зотик Гаевски, докторант по Литургика 
 
15.45 – 16.00
Протопрезвитер Георги Шавелски и мястото му в развитието на Православното богословие в България
Иво Янев, докторант по Пастирско богословие
 
16.00 – 16.10
Из спомените на прот. Георги Шавелски
Петко Мариновстудент І курс, Богословски факултет, СУ
 
16.10 – 16. 20
Проф. Петър М. Бицили като историк на християнската култура
Росен Банчев и Ванина Начева, студенти І курс, Богословски фт, СУ
 
16.20 – 16.30
Личността на проф.прот. Александър П. Рождественски като православен духовник и преподавател
Петко Дишков и Милена Клисарска, студенти І курс, Богословски фт, СУ
 
ТРЕТА СЕСИЯ
Модератор: Гл.асЛюдмила Савова, Богословскифакултет, СУСв. КлиментОхридски
 
16.30 – 16.40
Руските емигранти в България и Евразийството – съвременен поглед
Алена Керезовастудент І курс, Богословски факултет, СУ 
 
16.40 – 16.50
Християнската живопис и творчеството на Андрей Грабар в България
Мария ШипочкастудентІкурс, Богословски факултет, СУ
 
16.50 – 17.00
Николай Ростовцев и православната християнска живопис в България
Марина Мангалова, студент І курсБогословски факултет, СУ
 
17.00 – 17.15
Духовната атмосфера в творчеството на А.Т. Аверченко и Софийската културна сцена (Презентация)
Иван Дириманов, студент, І курс, Богословски факултет, СУ
 
17.15 – 17.30
Заключителна дискусия
 
 
 

 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...