Броят на извънбрачните деца нараства, съобщават от НСИБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи