„България в пълен блясък“ – изложба в ЛовечМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Показателно е, че такива демонстративни мероприятия, които свързват култа към историята с християнството се правят от цивилни лица и от хора, които по „национални“ съображения изтъкват християнското минало на България. Вярата обаче не е история, а жива връзка с Бога, Който ни е наредил да обичаме и да помагаме на ближния си, да отстояваме истината, да проявяваме милосърдие и благотворителност, да бъдем справедливи и да не се кланяме на княза на този свят. Живият пример на християнство в съзвучие с примерите от историята дава убеденост във вярата, която не може да се докаже с лабораторно проверими доказателства. За съжаление БПЦ разчита на такива мероприятия на цивилни лица, макар в тяхната квалификация, възпитание и пътища на достигането на вярата Църквата да не е вложила абсолютно никакъв материален, морален и интелектуален ресурс. Това се казва с чужда пита помен прави. „Пълният блясък на България“ не е материалната останка, а запазените христтиянски качества на народа.