Великотърновските общински съветници подкрепиха предложението Патриаршията да стане действащ храмБЛИЗКИ ТЕМИ: