Във Варна започва мълчалив протест срещу YogaJamМоже да харесате още...

5 Отговори

 1. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  70 години от рождението на Джон Ленън. –
  http://archiman.livejournal.com/

 2. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  Комунизмът според наблюдението на някои православни философи на Балканите върна християнството в първите години от неговото разпространение. Това означава, че вярата трябва да се защитава по начина, по който са го правили ранните християни. БПЦ обаче не прави това, което знаем от историята на вярата преди да стане религия на Римската империя и да получи съответния властови ресурс за контрол над хората в Държавата, а се опитва чрез политикономически игри, мобилизация на народностното чувство в името на свято общонародно дело, на което тя се изживява като водач и чрез международни връзки и чрез експлоатацията на културата и възпитанието на европееца да води доктринална политика на „чистото православие“. Варненският случай е красноречив пример за това поведение на БПЦ, като се канят чужди православни, мобилизира се националният ресурс и се играе с представители на бившите комунисти, сега бизнесмени и отговорни фактори в управлението на града. Християнството обаче не е конспирация.

 3. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  Преди време в един мой коментар бях направил предположението, че БПЦ си пази ресурса и не развива никаква социална, културна и благотворителна дейност за да може да финансира и да помага на БСП и нейните хора, когато им свръши политическия и финансов ресурс в България. Назначаването на ортодоксалната комунистка Велислава Дърева за говорител на Синода, както излезе в публикации в Интернет и в жълти вестници потвърждава стратегическия план на БПЦ за поддръжка и фаворизиране на кадрите на бившите комунисти и настоящи леви формации. Както се шегуваше еди разпопен поп в България с добра култура и способност за наблюдение – важното е в България да бъдеш ортодоксален – ортодоксален комунист, ортодоксален демократ, ортодоксален икономист, ортодоксален православен, въпреки тавтологията на последното определение. И аз протестирам срещу опитите на Синода да финансира и да помага на кадрите на бившата БКП – имаме мъченици от времето на нейното управление.
  http://www.slavicorthodox.hit.bg

 4. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  Много е смешно в България. Тук властват принципите на историческия материализъм, съчетано с нормите на мистичната конспирация, агресивната пробивност и сметкаджийство. Така например в България се наливат огромни средства в постройки, в това число и религиозни. Важното обаче е, че трябва да има кой да влезе в този храм. Хората отиват в храма след проповедническа, мисионерска, социална, здравна и културна дейност, която в България не се върши. Значение за вярата е състоянието на човека и ако за това състояние не се предвиждат ресурси храма става паметник на културата на историческия материализъм у нас, когато се правеше материална база на социалистическото общество в очакване на светлото бъдеще. Този момент в историята -издръжката на човека -ние сме го знаели, затова вярата се е пазела с един прост каменен кръст край селото, а храмът е бил в къщата на свещеника. Човекът е важен за нас след Покръстването, защото човекът носи дух, а Христос казва, че духът животвори, плътта тлее.

 5. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  Библията за слепи –
  http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2010-10-10&article=343220