Вярата е куражът да живееш в едно несигурно време – второто за сезона издание на „Вяра и общество“БЛИЗКИ ТЕМИ: