Десетки дарители подпомогнаха социалната програма на фондация „Покров Богородичен“ през 2017 г.



БЛИЗКИ ТЕМИ: