Епископите Наум и Тихон са двамата кандидати за Русенски митрополитБЛИЗКИ ТЕМИ: