Епископ Наум е новият Русенски митрополитБЛИЗКИ ТЕМИ: