За новите светогорски светии разказва монахът Филип от Света гораБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи