Магистърската програма „Църковно социално дело“ подготвя специалисти в подкрепа на нуждаещите сеБЛИЗКИ ТЕМИ: