Митрополит Григорий е осветил двуметрова икона от ОхридБЛИЗКИ ТЕМИ: