Мъртвородените бебета вече няма да се третират от закона като биологичен отпадъкБЛИЗКИ ТЕМИ: