Мъртвородените бебета вече няма да се третират от закона като биологичен отпадък

PametВ края на миналата година членовете на Светия Синод излязоха със становище по повод обнародването в Държавен вестник през лятото на наредба 12 за утвърждаване на медицинския стандарт „Акушерство и гинекология“ (във връзка със Закона за гражданската регистрация). В становището на Синода бе обърнато внимание и на недопустимата практика в България в случай на смърт на детето при раждане или при смърт на новороденото малко след раждането (до третия ден), починалото бебе да се третира като безличен биологичен отпадък.

В тази практика обаче настъпва промяна. Родителите на мъртвородени бебета или такива, които са починали непосредствено след раждането, ще могат да погребват децата си, съобщава в-к Дневник. Поправките в Закона за гражданската регистрация бяха приети от депутатите днес на първо четене.

Досега заради пропуска в закона родителите, претърпели загубата, не можеха да погребат бебетата си, защото на тях не се издаваше смъртен акт, нито имаха ЕГН и име, които са сред задължителните условия за погребение или кремация. Вместо това болниците третират телата като „биологичен отпадък“ и те се изгарят в екарисаж заедно с медицински остатъци.

Сега с поправките се регламентира издаването на препис-извлечение от акта за раждане на мъртво родено дете, който ще представлява разрешение за погребение. Документът ще се издава безплатно. Препис-извлечението от акт за раждане на мъртвородено дете ще се издава незабавно при изрично поискване от страна на родител или на изрично упълномощено от родител лице. В тези случаи се съкращава срокът за съставяне на акта за раждане, като по този начин се създава възможност разрешението за погребение да бъде издадено до 48 часа от настъпването на смъртта.

 

Източник: в-„Дневник“

Коментари

коментара

Близки теми: