Националният конкурс „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир” стимулира поклонничеството в БългарияПо повод 550 години от връщането на мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир, които се навършват през 2019 г., е обявен Национален конкурс „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир” за есе, снимка или отличителен знак (символ, емблема).

Конкурсът се провежда по инициатива на Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” във Велико Търново съвместно с Туристическото дружество „Академик – ВТУ” и Клубът за пешеходен туризъм и туристически спортове „Трапезица-1909″.

Мощите на св. Йоан Рилски пребивават в средновековния Търновград от 1195 до 1469 г. Той е и първият небесен покровител на старата българска столица.

Целта на конкурса е да стимулира творческите заложби и изяви на децата и възрастните, свързани със съкровищницата на българската история и православната духовност. Да разшири познанията на участниците за живота, делото и значимостта на св. Йоан Рилски като небесен покровител на българския народ, както и към паметта, свързана със светеца и средновековните паметници по пътя на неговите мощи – църкви, манастири, местности, да разшири базата за развитие на поклонническия туризъм в България.

Целта е и да припомни за пътя на монашеската процесия, която е преминала през днешните общини Велико Търново, Павликени, Свищов, Левски, Белене, Никопол, Плевен, Долни Дъбник, Луковит, Роман, Мездра, Враца, Своге, Столична, Перник, Радомир, Дупница, Бобошево и Рила, като катализира формирането и утвърждаването на български туристически и поклоннически маршрут по пътя на мощите от 1469 г.

Монашеската процесия, в която са участвали йеромонах Теофан, йеромонах Варлаам, брат Келасий, пресвитер Йоан от Белчин и някои други монаси, свещеници и послушници, за да пренесе мощите на светеца, изминава пътя от старата българска столица през Никопол, манастира „Св. Георги” при Плевен, Садовския манастир, Карлуковския манастир, Долнобешовския манастир, Тържишкия манастир, Враца, Черепишкия манастир, Курило, ротондата „Св. Георги” в София, Кладнишкия манастир, средновековните храмове в Старо село и Червен брег край Дупница, метоха „Орлица” и тържествено влиза в Рилската света обител на 30 юни 1469 г.

УЧАСТНИЦИ

В конкурса могат да участват деца, ученици, студенти и граждани, живеещи в страната и чужбина, имащи отношение към конкурсната тема.

РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът се провежда в три възрастови групи и всеки участник може да представи най-много две творби в отделните раздели.

І-ва възрастова група: до 15-годишна възраст. ІІ-ра възрастова група: 15–18 годишна възраст.
ІІІ-та възрастова група: над 18 годишна възраст.

ІV. РАЗДЕЛИ: Конкурсът се реализира в ТРИ раздела:

1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;

2. ЛИТЕРАТУРА;

3. ФОТОГРАФИЯ.

Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Условие за участие: тематиката на художествените творби е редно да бъде съобразена с темата на конкурса „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир”. Творбите трябва да представляват рисунка, скица на отличителен знак (символ, емблема), които да подсказват еднозначно връзката със св. Йоан Рилски, да акцентират върху духовния принос, личността и делото му. Предимство ще бъде възможността за схематично представяне на творбата, за да бъде приложена като отличителен знак на маршрута на връщане мощите от Търново в Рилския манастир.

Материали и техника: по избор.

Формат на творбите: по избор на участника в конкурса.
Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

В десния долен ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо:
Трите имена на автора;
Възраст, група/клас;
Град/село, област, ЦДГ/ ОДЗ / училище / ОДК / клуб;
Адрес и телефон за контакт с участника;
Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

Раздел 2: ЛИТЕРАТУРА

Условие за участие: ще се разглеждат само литературни творби, свързани с темата на конкурса „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир”. Творбите е желателно да акцентират върху представяне на местни предания, легенди, вярвания, оброчища и храмове, свързани с паметта на св. Йоан Рилски, или представяне на културни паметници или природни забележителности по пътя на пренасяне мощите на св. Йоан Рилски (в общините, през които преминава маршрутът).

Творбите на хартиен носител в един екземпляр е необходимо да бъдат изпратени на посочения адрес на ТД „Академик-ВТУ” : 5000 гр. Велико Търново, п.к. 548. Творбите в електронен вариант могат да бъдат изпратени на e-mail на ПГТ „Д-р Васил Берон” – гр. Велико Търново: vtpgt@abv.bg .

Жанров обхват: проза.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:
Заглавието на творбата;
Трите имена на автора
Възраст, клас;
Град/село, област, училище / ОДК / клуб, др.;
Адрес и телефон за контакт;
Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

Раздел 3: ФОТОГРАФИЯ

Условие за участие: художествените фотографии трябва да не са участвали в други конкурси и да са свързани с темата на конкурса „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир”.

Формат на творбите: за участие се приемат САМО РАЗПЕЧАТАНИ черно-бели и/или цветни фотографии с формат 20/30 /А4/ и да са отпечатани или копирани на фотохартия. Серия от 3 снимки се счита за една творба (да се посочи изрично коя поредица от снимки е
серия). Творбите се приемат на посочения адрес на ТД „Академик-ВТУ” : 5000 гр. Велико Търново, п.к. 548.

Освен на хартия, творбите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗПРАЩАТ И В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ на e-mail на ПГТ „Д-р Васил Берон” – гр. Велико Търново: vtpgt@abv.bg .

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

в десния долен ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо:
Заглавие на творбата;
Трите имена на автора;
Възраст, клас;
Град/село, област, училище / ОДК / клуб;
Адрес и телефон за връзка с участника;
Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

НАГРАДИ

Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и специална награда за отличителен знак, както и поощрителни награди. Всички участничи при заявено желание ще получат сертификат за участие в конкурса. (Молим желаещите участници да напишат заявка в свободен текст, че желаят сертификат/и, съдържаща имената им, клас, възраст, училище, адрес, телефон за връзка.)

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 14 февруари 2019 г. – деня на почит към паметта на св. Константин-Кирил Философ
– ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.
Адрес за изпращане на конкурсните творби: ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир”, п.к. 548, 5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО,

И В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ

на e-mail на ПГТ „Д-р Васил Берон” – гр. Велико Търново
vtpgt@abv.bg

ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ

Журито, под председателството на проф. ПЛАМЕН ПАВЛОВ, ще обяви имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ от съответните раздели на 27 февруари 2019 г. – денят на духовното Освобождение на българския народ и обявяване на Българската Екзархия – на електронните страници на ПГТ „Д-р Васил Берон” и във фейсбук групата „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир”.

НАГРАЖДАВАНЕТО на участниците в Националния конкурс „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир” ще бъде на 1 юли 2019 г. – денят, в който се чества връщането на мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир – след празнична св. литургия в Катедралния храм „Рождество на Пресвета Богородица” в гр. Велико Търново. В същия ден ще тръгне Поклонническият пешеходен поход „Светият път” от гр. Велико Търново към Рилския манастир. Отличените участници могат да получат своите награди и след предвидените по програмата на Поклонническия пешеходен поход „Светият път” празнични св. литургии в градовете и селата по маршрута.

ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТВОРБИ ще обогатят познанието и представяне на забележителностите свързани със живота, името и паметта за св. Йоан Рилски. След оценка от специалисти отличените творби ще бъдат публикувани в електронен вариант на официалните платформи на проявата в интернет.

ПОБЕДИЛИТЕ в конкурса ФОТОГРАФСКИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ТВОРБИ ще бъдат представени в открита изложба, посветена на 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски в Изложбени зали „Рафаел Михаилов” в гр. Велико Търново през месец април 2019 г., както и в други градове по маршрута на „Светият път”.

КОНКУРСНИ ТВОРБИ НЕ СЕ ВРЪЩАТ НА УЧАСТНИЦИТЕ. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПОЛУЧАВАТ ПРАВАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, КОПИРАНЕ, ПРЕПЕЧАТВАНЕ НА УЧАСТВАЛИТЕ В КОНКУРСА ТВОРБИ С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЖИВОТА, ДЕЛОТО И ЗНАЧЕНИЕТО НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ И
„Светият път” – пътят на връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир.

За контакт:

5000 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, п.к. 548
Тел. за връзка: +359 889710188
e-mail: vtpgt@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ НА КОНКУРСА: ЕВГЕНИ КОЕВ

 

 

 

Коментари

коментара

БЛИЗКИ ТЕМИ: