Озверели срещу бежанците. Християнска ли е България?БЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи