Опелото на митрополит Дометиан ще бъде на 20 септемвриБЛИЗКИ ТЕМИ: