Охридската архиепископия можеше да бъде българска?Може да харесате още...

2 Отговори

  1. православен каза:

    Папа Йоан-Павел II – чудотворец
    http://www.monitor.bg/article?id=276225

  2. Стефан Чурешки каза:

    Много сериозен въпрос е отношението на БПЦ към това, което в България минава за национализъм и за патриотични „настроения“ на българите. По правило вселенската политика на БПЦ я задължава да не се съобразява с национализма, който обаче в България отсъства поради липса на национална философия, изведена от нея национална доктрина и разбиране за историческа задача на това, което минава за нация. Затова отношението на БПЦ ако не обича национализма не е оправдано с оглед автентичните културни репери на българското самосъзнание и сложила се историческа традиция. От друга страна БПЦ следва да прояви малко честност и почтеност, тук дори не става дума за класическо ортодоксално християнство. БПЦ е създадена през новото време от борбите на българите за Екзархията, от която произтичат всички земни блага на Църквата днес, а българите продължават да дават ресурси на клира. Същевременно БПЦ наскоро отпечата Библия в Китай, като така изнася пари от бедните българи.
    http://www.bg-history.info/