Плевенската община дари на Църквата нов храмБЛИЗКИ ТЕМИ: