През април ще се проведе първият за 2018 г. кандидатстудентски прием в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“На 22 април 2018 г. ще се проведе първият кандидатстудентски прием в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. За следващата академична година Богословският факултет, който има най-висок рейтинг в направление „Религия и теология“ в системата на висшите училища у нас, предлага две бакалавърски програми.

Основната бакалавърска програма на Богословския факултет е теология. Програмата има за цел да подготвя бакалаври-богослови в два профила, съответно учител по религия и богослов – специалист. Студентите получават знания и умения в основните клонове на богословието – библейско, историческо, систематическо и практическо. Голяма част от българските клирици са възпитаници именно на Богословския факултет на СУ.

Избралите профила учител по религия получават педагогическа квалификация и право да преподават предмета религия в българските общообразователни училища.

Приемът в специалност теология се извършва основно с оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по следните предмети: Български език и литература, История на България / История и цивилизация, Философски и соц. науки / Философски цикъл, Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език или с устен кандидатстудентски изпит по теология за завършили средно образование преди 2008 г. Студентите избират един от двата предложени профила още при кандидатстването си.

Втората бакалавърска програма е Религията в Европа, която е открита през 2016 г. и има за цел да подготви специалисти в областта на трите монотеистични религии – юдаизъм, християнство и ислям, които в различна степен влияят върху формирането на културата и цивилизацията на Европа през вековете. Студентите получават задълбочени познания за тях в сравнително-богословски план, което е гаранция за вникване в религиозното многообразие на картата на съвременна Европа. Програмата подготвя бакалаври-богослови също в два профила, съответно профил А – с акцент върху християнството и юдаизма, и профил Б – с акцент върху християнството и исляма. Обучението завършва с държавен изпит по специалността.

Успешно завършилите специалност Религията в Европа могат да се реализират като: експерти в държавната и общинската администрация; експерти в изследванията, свързани със зависимостите между динамиката на пазара на труда и религиозните вярвания; консултанти в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции; вещи лица в съдебната система; съветници в сферата на дипломацията и националната сигурност; експерти по въпросите на съвместния живот между религиите, миграцията и интеграцията; работа в сферата на религиозния туризъм, областта на културата; научни работници и др.

Приемът в специалност Религията в Европа се извършва основно с оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по следните предмети: Български език и литература, История на България / История и цивилизация / Философски и соц. науки / Философски цикъл, Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език или с устен кандидатстудентски изпит по Теология за завършили средно образование преди 2008 г.

Устните кандидатстудентски изпити ще се проведат на 22 април 2018 г. –– неделя от 12 ч. (първа дата) и на 17 юни 2018 г. – неделя от 12 ч.(втора дата) в сградата на Богословския факултет (София, площад св. Неделя № 19).

Подаването на документи става в сектор „Прием” на Отдел „Образователни дейности” в Информационния център на Ректората от 19.02.2018 г. до 09.03.2018 г. за първата дата и до 18.05.2018 г. за втората дата.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление по образец, лична карта и платена такса в размер на 30 лв. за един изпит; таксата се заплаща в паричен салон на Ректората или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на СУ “Св. Климент Охридски”:
БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01 , Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”, Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Много важен момент от цялостната процедура по приема на успешно издържалите кандидатстудентските изпити е подаването на документи за класиране. От 18  до 30 юни 2018 г. в Информационния център – сградата на Ректората на СУ кандидатите задължително валидират статута си и подават документи за участие в класирането чрез електронизираната система на СУ – https://online.uni-sofia.bg/ както следва: оригинал и ксерокопие от дипломата за средно образование и комплект документи за кандидат-студенти.

Програма за устен изпит по теология

1. Сътворението.
2. Моисей и Синайското законодателство.
3. Благовещение Богородично.
4. Рождество Христово.
5. Кръстната смърт, Възкресението и Възнесението на Иисус Христос.
6. Християнската любов.
7. Православният храм.
8. Молитвата.
9. Християнски празници.
10. Български светци (св. св. Кирил и Методий, св. Климент Охридски, св. Йоан Рилски, св. Патриарх Евтимий).
Молитвата: „Отче наш“ (на български език).

Литература

1.Библия, Синодално издание.
2. Христоматия с изворови текстове за устен кандидатстудентски изпит по Теология. С., 2006.
3.Пътят на човека към Бога. С., 2005.
4. Епископ Николай и архимандрит Серафим. Нашата вяра. С., 1968-1991.
5. Жития на българските светци, Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2002.

Повече информация за приема на студенти в бакалавърските и магистърските програми на Богословския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, може да намерите тук.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...