Семинар за църковно-социалното служение и пастирските грижи за подрастващитеПреподаватели и докторанти от Богословския факултет, които работят в областта на Практическото и Нравственото богословие, организират на 14 декемри 2011 година семинар на тема: „Църковносоциални и пастирски грижи за подрастващите – традиции, проблеми, перспективи.” Темата на научната дискусия е свързана с необходимостта от преоткриване и актуализиране на християнските духовни традиции на Църквата в областта на милосърдното служение и пастирската грижа за децата-сираци и за различните категории подрастващи, които имат нужда от духовна и социална подкрепа. Целта на този семинар, и въобще на подобна академична дискусия, е да се постави акцент върху християнските традиции за църковно служение и духовно-пастирски грижи за децата и младите хора, чието възраждане и осъвременяване в днешно време е необходимо както за самата Църква в нейната спасителна и духовна мисия, така и за обществото като цяло. Грижата и социалната подкрепа за най-малките Христови братя – изоставените, лишените от родителска грижа или отритнати от обществото деца и младежи, е един от показателите за хуманност и солидарност във всяко общество.

Макар през последните години от страна на духовници и вярващи християни да се полагат много усилия в тази насока, а някои от тези типични за Църквата форми на християнско милосърдно служение да се възраждат осезаемо в нашето общество, все още в областта на организираните и институционализирани грижи за изоставените деца и младежите в риск, има сериозни и тежки проблеми, което предполага активизиране на пастирската и социалната работа с различните групи и категории подрастващи.

Какво прави Църквата, и какво са длъжни да правят вярващите християни и духовните пастири, в изпълнение на своя евангелски дълг за подкрепа на нуждаещите се ближни, на изоставените, отритнатите или изолирани от обществото деца и младежи?

Как може Църквата да изпълява по-добре своето служение и да намери път към сърцата и умовете на децата и младите хора в днешно време, за да ги просвещава духовно с Евангелските истини на вярата и да ги приобщава към пълнотата на благодатния живот за спасение на техните души?

Основен предмет, и специален акцент на различните доклади в рамките на предложената програма, е църковно-социалната и пастирска грижа за деца-сираци, работата с деца и млади хора в риск, пастирското служение сред наркозависими младежи и други категории подрастващи, които са лишени от родителска грижа, попаднали са в различни социални институции или поправителни домове или имат нужда от съответната духовна, пастирска, психологическа и социална подкрепа.

В програмата на организирания семинар са включени теми за духовно-мисионерската и пастирска работа на Църквата с младите хора в съвременния европейски контекст, за инициативите, които се предприемат в днешно време сред православната диаспора и в рамките на различни поместни православни църкви, а така също и за положителния опит на енорийски свещеници и духовници от Българската православна църква, които работят с младите хора, организират доброволчески инициативи за работа с деца-сираци или осъществяват пастирска грижа за младежи с противообществени прояви.

Инициативата за този семинар е част от научно-изследователски проект към Катедра „Практическо богословие”, който си поставя за цел да обобщи по-важните данни от съществуващите църковни социални дейности и пастирски практики и да актуализира изследователските усилия по посока на съществуващите проблеми и новите предизвикателства пред Църквата.

Темата и изследователските цели на проекта са свързани също така и с необходимостта от по-задълбочено проучване, систематизиране и актуализиране на научното съдържание и академичните стандарти в областта на работата с подрастващите, която е предмет на редица близки една до друга богословски дисциплини, които влизат в кръга на Практическото и Нравственото богословие. Това са въпроси на религиозната педагогика, християнската етика, пастирското богословие, социалната работа и мисионерското служение на Църквата, а така също и необходимостта от сътрудничество с други обществени институции и организации при осъществяване на грижата за децата и подрастващите.

Екипът на научно-изследователския проект с ръководител доц. Костадин Нушев включва хабилитирани специалисти от Катедра «Практическо богословие» и докторанти към Катедрата. При осъществяване на различните дейности от изследователската програма на проекта, както и в подготвения семинар, са привлечени и включени представители на Църквата, журналисти, педагози и други специалисти в областта на социалните дейности, а така също и преподаватели и докторанти, работещи в сходни научни дисциплини или професонални направления.

Резултатите от изследователския проект имат за цел да подпомогнат и създаването на нова магистърска програма, в рамките на професиналното направление по теология, която да интегрира по нов начин класическите богословски основи и пастирски постановки на Православието с новите научни насоки в сферата на психо-соицалната грижа за нуждаещите се. Специален акцент в това направление е и сътрудничеството на Църквата с различните държавни и обществени институции, отговорни за провеждане на социалната политика в обществото.

Предпоставка за тази нова перспектива на развитие е и споразумението за сътрудничество между Българската православна църква и Министерството на труда и социалната политика, подписано през месец юли 2011 година, което очертава като приоритетни области за партньорство между Църквата и социалните служби на държавата именно грижата за деца и младежи в риск, изграждането на специални приюти, социални програми и нова инфраструктура за подкрепа на нуждаещи се, социално слабите и маргинализирани лица и групи в обществото. Изпълнението на дейностите и насоките на сътрудничество в това споразумение предполагат и активизиране на усилията на Църквата в областта на доброволчеството, укрепване и разширяване на пастирското служение в подкрепа на най-нуждаещите се хора в обществото.

ЦЪРКОВНОСОЦИАЛНИ И ПАСТИРСКИ ГРИЖИ ЗА ПОДРАСТВАЩИТЕ – ТРАДИЦИИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Семинар
14 декември 2011 година
Богословски факултет,  
Зала № 8

ПРОГРАМА

09.00 – 09.15     Откриване
Встъпителни думи
Приветствие към участниците от Деканското ръководство

ПЪРВА СЕСИЯ

Модератор доц. Костадин Нушев
    
09.15 – 09.30    Социалната дейност на Църквата сред православните вярващи в Германия
Доц. д-р Божидар Андонов, Богословски факултет, СУ     
09.30–09.45     Необходимост от международно сътрудничество в областта на църковносоциалните дейности. (Резултати от съвместен обучителен проект с Католическата фондация „Renovabis”)
Доц. Дилян Николчев, Богословски факултет, СУ    
09.45  – 10.00    Интеграция на младите хора в Европейския съюз: нормативни, социални и конфесионални принципи
Доц. д-р дякон Иван Иванов,  Богословски факултет, СУ    
10.00 – 10.15    Църковно-мисионерски подходи и интеркултурни аспекти на социалната работа с подрастващите
Гл.ас. Андриан Александров, Богословски факултет, СУ    
10.15 – 10.30     „Православни младежи” – енорийска инициатива за духовно общение на младите хора в Църквата
Александра Карамихалева, главен редактор на „Църковен вестник”    
10.30 – 10.45     Тенденции в съвременната младежка култура и възможности за духовна комуникация на Църквата с подрастващите
Константин Ковачев, докторант по Нравствено богословие, СУ    
10.45 – 11.00     Дискусия върху изнесените доклади    
11.00 – 11.30     Кафе-пауза

ВТОРА СЕСИЯ

Модератор доц. Костадин Нушев
    
11.30 – 11.45    Духовно-просветна дейност и социална работа на Църквата с младите хора
Гл.ас. д-р Клара Стаматова, Богословски факултет, СУ
    
11.45 – 12.00    Православното доброволчество като възможност за духовна подкрепа на Църквата за деца, лишени от родителски грижи
Свещеник Ангел (Брусов), Богословски факултет
    
12.00 – 12.15    Църковно-пастирска грижа за младежи с девиантно поведение
Архим. Йосиф(Иванов), докторант по Пастирско богословие, СУ
   

12.15 – 12.30    Пастирска работа с наркозависими младежи
Иво Янев, докторант по Пастирско богословие, СУ
    
12.30 – 12.45    Духовни и пастирски грижи за деца и младежи в риск
Свещеник Стефан (Паликаров)
    
12.45 – 13.00    Духовни и пастирски грижи за хора с увреждания – съвременни примери от опита на Руската православна църква
Йером. Зотик Гаевски, докторант, Богословски факултет, СУ
    
13.00 – 13:15    Социални проблеми и трудности при грижата за децата и възпитанието на подрастващите в Молдова
Олга Дараманчева, докторант по Нрваствено богословие, СУ
    
13.15 – 13.30    Пастирската грижа за подрастващите в Детската музикална школа при Успенския храм в Москва
Елица Христова, докторант по църковна музика и диригент
    
13.30 – 13.45    Църковни грижи за деца с увреждания – възможности за използване на европейския опит
Валентина Соколова, Философски факултет, СУ
    
13.45 – 14.00    Необходимост от духовна и пастирска грижа за душевно болните – традиции и съвременни проблеми
Мария Карова, магистър по теология
    
14.00 – 14.30    Заключителна дискусия   

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...