Среща на учители и богослови в ТърновоНа 29 април т. г. в Православния център „Проф. Тотю Коев” беше проведена кръгла маса на тема „Религиозното познание в образователната система”. Събитието беше организирано от Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св Кирил и Методий” с главен координатор гл. ас. д-р Магдалена Легкоступ (преподавател по Методика на обучението по Религия), съвместно с Регионалния инспекторат по образованието – Велико Търново, с финансовата подкрепа на Фондация Покров Богородичен.

Работната среща беше открита от декана на Православния богословски факултет доц. д-р Димитър Попмаринов с пленарен доклад. На срещата бяха изнесени презентации, свързани с проблемите и перспективите пред религиозното познание в образователната система. Бяха повдигнати важни въпроси за въвеждането на предмета „Религия” в образователната система на България, например:

– Ако предметът стане задължителен, ще се преподава ли от богослови?

– Готови ли са богословските факултети в страната за предизвикателствата, които поставя преподаването на религиозното познание в държавното училище?

– Кой ще зададе логическа рамка и приемственост в обучението по религия през всички етапи на образование: от началното училище до гимназията – като стандарти, система в по-общ мащаб, методика, учебни програми, и т.н.?

Най-голям интерес предизвика презентацията на гл. ас. д-р Магдалена Легкоступ „Предизвикателствата на интерактивното религиозно образование: европейска политика, изследвания и педагогика”, в която участниците бяха запознати с принципите и практиките на Европейския съюз за включване на предмета Религия в образователните системи в страните членки на ЕС.

В края на работната среща всеки от участниците получи по едно яйце от кошницата с великденски яйца, а вместо яйце в кошницата трябваше да бъде попълнено и оставено предложение за възможности за сътрудничество между Православния богословски факултет и учителите, преподаващи учебни предмети, в които се засягат различни аспекти на религиозното познание.

Нуждата от подобни срещи е огромна и затова ПБФ си поставя за цел да организира и координира различни кръгли маси, семинари и обучителни курсове по проблеми, свързани с преподаването на религиозно познание. Тук е важно е да се спомене, че през 2012 г. РИО–Велико Търново ще бъде домакин на Петата национална среща по предучилищно възпитание и поради това ще бъде настоявано да се открие секция „Религиозното познание в програмите по предучилищно възпитание и прилагане в детската градина”. От страна на участниците на срещата беше поискано преподаватели от ПБФ да гостуват в училищата, както и да участват в часове след съответна покана и координация. Като възможност за сътрудничество беше споменато и съвместното организиране на тържества за отбелязване на християнски празници.

Бихме могли да се надяваме, че подобни срещи ще се превърнат в традиция и учителите по религия и по други предмети в училищата, съвместно с преподаватели на православните богословски факултети в България ще работят заедно и ще си сътрудничат.

Коментар относно работната среща

„Приветствам замисъла на срещата, защото вярвам, че за присъстващите стана ясно до каква степен  се преподава знание по религия в отделните учебни предмети. Поднесените презентации направиха обзорен поглед и за пръв път се излезе от рамките на предмета Религия, реализиран в българското училище под формата на СИП. За мен беше изключително интересно отношението към религиозното познание на учители, които не са богослови. Вероятно и за тях срещата с работещи богослови също е била вълнуваща. Стана ясно, че имаме общ език и християнската вяра или липсата на такава не са определящ фактор за общуване помежду ни. Видяхме, че има немалко информация за християнската и другите религии по света, поднесена във всички учебни дисциплини. Установихме, че само задълбоченото изучаване на религията не просто дава знание на младите хора, а има изключителна възпитаваща роля и изгражда духовни опори, служещи за преценка на поведение, отношение към околните и нравствена определеност. Стигнахме до извода, че съвременният космополитен човек, живеещ без граници в едно мултикултурно общество има огромна нужда от религиозна грамотност, за да определи своето място в света, да намери правилния език за общуване с другите етноси и религии и на базата на толерантност и диалог да живее и общува в един различен и мирен свят. Ценно бе да научим от презентацията на преподавателите от Богословския факултет, че за държавите в Европа от 2007 г. е основен приоритет изучаването на религия в училище, за да бъде изградено съвременото гражданско общество. За това обаче се изисква изключителната подкрепа на семейството, Църквата и други религиозни организации. Благодаря за организираната среща и вярвам, че това е само начало на общ диалог и дейност между българското училище и Православния богословски факултет за правилното разбиране на мястото и ролята на предмета Религия в съвременото образование от 1 до 12 клас.”

Ивелина Стефанова-базов учител по религия в ОУ "Бачо Киро"

 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...