Старозагорският митрополит Галактион е освободен от длъжност по решение на Св. СинодMitropolit GalaktionС единодушно решение от днес Св. Синод освобождава от длъжност Старозагорския митрополит Галактион във връзка с продължителното му влошено здравословно състояние, съгласно устава на Българската православна църква, съобщава официалният синодален сайт. За временно управляващ Старозагорската епархия бе определен Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний.

Припомняме, че през юни 2015 г. митрополит Галактион претърпя инсулт.

Ето и пълния текст на оповестеното решение:

След проведено гласуване Св. Синод единодушно реши:

На основание чл. 9 във вр. с чл.58, т.19 и съобразявайки разпоредбите на чл. 82, ал. 4 и чл. 85 от Устава на БПЦ-БП, освобождава, считано от 28. 09. 2016 г. от заеманата длъжност Старозагорския митрополит Галактион, като същият възприема от днес титлата „бивш Старозагорски митрополит” и на основание чл. 82, ал. 3 от УБПЦ – БП Св. Синод му осигурява условия за живот, отговарящи на висотата на предишното му служение.

Назначава, считано от 28.09.2016 г. Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний за управляващ овакантената Старозагорска епархия, който на основание чл. 84, ал. 2 от УБПЦ – БП да проведе избор за митрополит и управлява епархията, докато новоизбраният встъпи в длъжност.

Коментари

коментара

БЛИЗКИ ТЕМИ: