Украинският парламент узакони отнемането на храмове от УПЦБЛИЗКИ ТЕМИ: