Фондация „Комунитас“ и сп. „Християнство и култура“ обявяват програма за проекти в подкрепа на енорийския животCommunitas FoundationЗа втора поредна година фондация „Комунитас” и списание „Християнство и култура” обявяват Програма за финансиране на проекти за насърчаване на енорийския живот. Целта на програмата за 2016 г. е да подкрепи инициативи на енории и манастири на Българската православна църква в следните направления:

– милосърдна дейност;
– дейности, свързани с живота на енорията. (Основен акцент в програмата е насърчаване на енорийския живот в Българската православна църква, поради което през 2016 г. няма да бъдат подкрепяни проекти, свързани със строително-ремонтни дейности в храмове, параклиси и манастири.)

Могат да кандидатстват православни енории, църковни настоятелства, енорийски братства, прицърковни организации (фондации и сдружения) и манастири на БПЦ в България.

За кандидатстване трябва да бъде изготвен идеен проект, в който да бъдат отразени:
– цел на проекта;
– основни дейности;
– очаквани резултати;
– бюджет с обосновка по всяко перо на разходите (по възможност да се представят оферти от изпълнители);
– времеви график за изпълнението на проекта;
– информация за изпълнителя на проекта и кратко представяне.

Така описаният идеен проект трябва да е от 3 до 10 стандартни страници. Препоръчително е проектите да бъдат на стойност до 5000 лева. През 2016 г. има възможност да бъдат подкрепени до 10 проекта.

Проектите следва да бъдат изпратени на адреса на фондацията не по-късно от 30 юни 2016 г. Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат одобрени от Комисия, излъчена от Фондацията. С предимство ще се ползват проекти, за които е осигурено финансиране и от други източници за поне 1/3 от стойността на проекта.

Одобрените проекти ще бъдат обявени на 31 юли 2016 г.

Фондация „Комунитас” си запазва правото да изисква допълване или преработка на проектите, за да бъдат приети за разглеждане. Приемането на заявките не задължава фондацията с тяхното одобрение. Само одобрени от комисията проекти ще бъдат финансирани.

Заявките за кандидатстване изпращайте на адрес: Фондация „Комунитас“, София 1000, ул. Неофит Рилски 61 или на имейл hkultura_enorii@abv.bg

За консултации и въпроси се обръщайте на телефон 02 434 10 54 към Момчил Методиев (имейл: metodievm@communitas-bg.org) или Тони Николов.

Коментари

коментара

БЛИЗКИ ТЕМИ: