Храмът “Св. Иван Рилски” в подножието на Царевец е бил на два етажа, според археологБЛИЗКИ ТЕМИ: