„Човекът е истинско битие на любовта и онтологично, и нравствено“БЛИЗКИ ТЕМИ: