34-ма първокурсници от Софийската семинария бяха постригани за четци, певци и свещоносциБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи