Възвание на Светия Синод на БПЦsymvol.org

ВЪЗВАНИЕ на Св. Синод на Българската Православна Църква до православния български народ и средствата за масово осведомяване по предмет Религия с профил Религия – Православие в българското общообразователно училище

Българската образователна система днес е на кръстопът, тя трябва да съхрани всичко ценно от предходните етапи на своето развитие, а същевременно и да откликне на всички изисквания и предизвикателства на съвременността. Изхождайки от принципа, че всяко ново начало и всеки нов градеж, би трябвало да се започва и да се изгражда на здрави основи, ние бихме искали да призовем народната просвета в нашата Родина да се възвърне на своите исконни фундаменти. Това е основата, положена от светите братя Кирил и Методий, св. Климент и Наум Охридски чудотворци, св. Горазд, св. Сава и св. Ангеларий, на която основà своето дело и св. Евтимий, патриарх Търновски. По време на Възраждането тя отново бе преоткрита и преположена в устоите на новото българско просветителско и образователно дело от св. Паисий Хилендарски, св. Софроний Врачански, Митрополит Климент (в света Васил Друмев), Митрополит Методий Кусевич и йеромонах Неофит Рилски. Считаме, че без всички тях не би могло да съществува и се съхрани нито Българската Православна Църква, българската държавност и българското училище, нито българските духовно-просветни традиции, традиционната ценностна нравствена система на българина и българската култура, нито би могло да се осъществи българският самобитен принос в световната културна съкровищница. Нашето най-искрено убеждение е, че българската държава и Българската Православна Църква трябва да се трудят съвместно и неуморно за общото нравствено и културно израстване на подрастващото поколение в България и активно да допринасят за отстояването на неговата културна и народностна идентичност и приобщаване към вечните християнски морални ценности, залегнали в общественото и културното развитие на европейските държави и на християнската цивилизацията в Европа.

Имайки пред вид гореизложеното, можем да направим извода, че вече е назряло времето за въвеждането на предмета Религия в българското училище под формата на Задължителна подготовка.

Адекватното разрешаване на този въпрос е от национално значение и би допринесло за моралния и културния подем на българската младеж, а от там и на целия ни народ.

От концепцията за въвеждането на предмета Религия зависи дали последствията от този основополагащ акт ще имат положително или отрицателно въздействие върху духовното, нравственото и културното развитие на бъдещите поколения.

Българската Православна Църква не е равнодушен зрител на участта на българските деца и желае оттук-нататък те да имат възможността да се запознават в училище с възвишените православни принципи на вярата, надеждата и любовта, да осъзнават уникалните завоевания на православната духовност и култура и да познават високопатриотичните примери от българската църковно-обществена история.

Настояваме съществуващият предмет СИП/ЗИП – Религия да прерасне в Задължителна подготовка по предмета Религия, тъй като това отговаря на вековната и най-новата образователна традиция в България и ще съдейства за отстояването на националната ни и културна идентичност в обединението на европейските народи.

Във връзка с новата Концепция на Св. Синод на БПЦ и новата обществена ситуация и нагласи, се налага православният български народ отново и ясно да изрази своята воля по въпроса за религиозното образование в българското училище.

Призоваваме всички православни християни:

1. Да подкрепят и популяризират Концепцията на Св. Синод на БПЦ за въвеждането на предмет Религия в Задължителната подготовка, с профил Религия-Православие за православните български ученици.

2. Да участват в новата подписка ЗА въвеждането на такъв предмет.

3. Всячески да подкрепят правото на децата за получаване на религиозно образование и придобиване на религиозна грамотност чрез обучението им по Религияв българското общообразователно училище. Смятаме, че това е в пълно съответствие с българската традиция в религиозното образование и с българската конституция и ще спомогне за духовното възраждане на нашата нация.

 

4. За учебната 2008-2009 г. православните родители да запишат децата си в сега съществуващите форми на подготовка СИП/ЗИП-Религия като подадат молба до Директора на училището чрез класния ръководител до края на месец април 2008 г.Всичко това е необходимо с цел да се чуе същинската воля на православния български народ и да не бъде подменено неговото истинско волеизявление.

С отеческа грижа измолваме Божието благословение да пребъде над всички вас и да донесе на българското училище напредък в знанието, благочестието и добродетелта. Амин.

 

София, 20 март 2008 г.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...