Православната иконография в България днес 

Въпросите, очертаващи основните рамки на семинара, са отправени към представители от три православни страни. Повечето хора биха си помислили, че всички ще се обединим около едни и същи отговори и мнения и че различията между участниците ще бъдат незначителни.

Аз обаче очаквам различни мнения и отношения по отделните въпроси. Намирам това за напълно естествено, поради една основна причина: Въпреки че България, Гърция и Сърбия са православни страни, през изминалия век съдбата на Църквата във всяка една от тях беше различна и в началото на третото хилядолетие трите поместни църкви имат различна степен на зрялост и развитие. Тази разлика в развитието определя от своя страна и нееднозначното тълкувание на еднакви художествени процеси протичащи в трите страни.

С болка мога да кажа, че Българската Православна Църква днес се намира в изключително незавидно положение, сравнена с останалите поместни църкви. Това незавидно положение неминуемо се отразява и върху съвременното християнско изкуство. Нещо повече – това състояние определя до голяма степен и насоките в които християнското изкуство се развива у нас.

Един от проблемите, който със сигурност ще разпали духовете, и върху който ще акцентирам е този за копирането на старите образци. В Гърция, в началото на миналия век се появява Фотий Кондоглу и насочва погледите и сърцата на иконографите от своето поколение и и не тези след него към хилядолетната съкровищница на византийското изкуство. Така започва в тази страна преоткриването на древното християнско изкуство и постепенно влиянието на западноевропейската академична живопис е преодоляно. Византия се завърна в гръцките храмове, но постепенно започна едно преповтаряне на образци, типажи, композиции, за да се стигне до производството на тапети с прекрасните стенописи на Теофан Критски. Този омагьосан кръг в който бе попаднала гръцката иконография днес вече се преодолява и ние можем да видим една нова стилистика в гръцката иконография, основаваща се на традицията и опита на предходните поколения. Едно иконографско изкуство, което успешно се вписва в литургичния живот на Църквата а и самата Църква го приема в своя литургичен живот.

Художествените процеси, които протичат в Българската християнска иконография днес, с малки разлики са аналогични на онези, които Фотий Кондоглу провокира през първата половина на ХХ в. в Гърция. Малко след освобождението си от османско владичество, в самия край на ХІХ в., Българската държава забранява на старите майстори от Възраждането да рисуват в храмовете. Тази задача е възложена на академично школуваните художници най-вече на Запад и Санкт Петербург. Така, Българската църква скъсва с традицията, скъсва с естествения ход на християнската иконография. Дългият период на атеистично управление на държавата пък доведе и до откъсването на хората от вярата. Едва в наши дни, след промените от 1989 г., християните започнаха да търсят Христос, Църквата, да се обръщат към традицията и преданието на тази Църква. От лични мои наблюдения мога да кажа, че едва през последните 7-8 години християните започнаха да припознават в лицето на Византийската, а в известна степен и Възрожденската стилистика, истинската православна иконопис. Тази древна стилистика им дава усещането за близост с една духовност, която днес ни липсва в БПЦ, и която ние усилено търсим.

Възраждането на българската иконография до голяма степен е резултат от работата на един малък колектив от специалисти и преподаватели в катедра иконография при Православния Богословски факултет на ВТУ, който повече от десет години обучава млади иконографи. Тези иконографи получават знания както в областта на иконографията, историята на изкуството, така и богословско образование. Днес те работят по територията на цяла България и е факт, че те сами се обръщат или към Византийската, или към Възрожденската художествена традиция.

Считам че “копирането” на по-стари образци от тяхна страна, съвсем не е проблем, просто защото това е част от тяхното навлизане в автентичната православна иконография. Освен това, копирането на по-стари образци не винаги означава оставане на художественото ниво на образеца и точното му възпроизвеждане. Трябва да приемем, че съществува и творческо копиране, тъй като в противен случай не бихме могли да си обясним, как така Теофан Критски заема копирките на своя учител Йоанис Европеос? И кой е истинския творец в случая? Впрочем, това е една широко разпространена практика в средите на Критската художествена школа. Едно творческо копиране само по себе си е доста сложен творчески процес, защото той изисква много добра подготовка. На първо място, добро познаване на художественото наследство и неговата история, добро познаване на различните техники, материали и особености на рисуване. Трябва да се познават влиянията между различните по произход изкуства. Необходимо е много добро познаване на църковния живот и всичко онова, което наричаме Свещено Писание и Свещено Предание. Необходим е живот в Църквата и участие в Христовите тайни. Върху тези основи, може да се върви напред и да се търсят нови решения и стилистики. Но това става след дълга и постоянна работа, и винаги в литургичния дух на Църквата.
Днес в България, ние християните търсим опора в миналото и в традицията. Трябва да осъзнаем, че копирането на старите образци е търсене на автентичност, каквато в България днес липсва, търсене на сигурност и духовност. Тези икони, в стилистиката на Византийското и Възрожденското изкуство, всъщност са нашата връзка с автентичното. Струва ми се, че придържането към традицията във всички случаи е по-благодатно за твореца, отколкото самоцелното откъсване от нея, след което вече се напуска сферата на християнското иконописно изкуство.

В есхатологичен план, изкуството на Църквата винаги е младо и актуално и то винаги е готово да ни даде образци, да ни даде техника, материал, стил, или конкретен метод за разрешаването на един съвременен художествен проблем.

Копирането на стари образци днес в България отговаря на нашето духовно и литургично състояние, и този ход на художественото развитие не може да бъде насилен в една или друга посока. Той зависи само от израстването ни като християни и като Църква, като тяло Христово. Едва тогава можем да се надяваме на поява на нови приносни моменти в стилистиката на християнската иконография в България.

Авторът е главен асистент в Православние богословски факултет на Великотърновския университет. Докладът е изнесен в рамките на международния семинар "Иконата днес", организиран от фондация Покров Богородичен на 21 март 2008 г.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...