Всички сме в окото на Big Brother


Движим се към глобален електронен концлагер, твърди руски учен

Излязлата наскоро в Русия книга "Човекът трябва да остане човек" на Валерий Филимонов, известен специалист в областта на биокибернетиката и системите за управление, предизвика широк интерес. В книгата, съдържаща уникални документи, авторът размишлява върху заплахата от установяване на тотален контрол върху човека и превръщането му в биоробот.

До каква степен е реална перспективата на превръщането на човечеството в управлявана "биомаса", кой стои зад тези опити, каква заплаха за човека представлява всеобхватният електронен контрол над хората, доклоко оправдани са страховете на православните във връзка с идентификационните номери, електронните паспорти и имплантираните чипове – това са въпросите, на които се опитва да даде отговор авторът.

Г-н Филимонов, мит или реалност е създаването на световна електронна диктатура?

Това е стара мечта на силните на този свят. За необходимостта от тотален контрол и въвеждане на технотронна диктатура Збигнев Бжежински писа още през 1968 г., а по циничния израз на Дейвид Рокфелер "наднационалната власт на интелектуалния елит и световните банкери е за предпочитане пред правото на народите за самоопределяне". Днес техните замисли последователно се осъществяват. Всичко се извършва пред очите ни. Създава се общество, в което всеки човек ще се намира денем и нощем под окото на Big Brother, който охранява интересите на сегашните стопани на планетата – шефовете на мегакорпорациите и лихварите от световен мащаб.

Каква заплаха за човека представлява електронният контрол над хората? Доколко е реална опасността от превръщане на човечеството в управлявана маса от биороботи?

Сега вече можем еднозначно да кажем, че се създава не просто система за тотално следене, а система за абсолютна власт. А и има ли смисъл да се харчат милиарди долари само за да се наднича през ключалката? Задачата на системата е да се управлява човек по зададен алгоритъм. Достатъчно е да се запознаем само с някои документи, за да видим картината на близкото бъдеще.

Например, в Заключение №20 на Европейската група по етиката и новите технологии се говори за необходимостта от "трансформацията на човешката раса" чрез "развитието на приятелските за тялото технологии", което трябва да доведе до появата на "киборги". Предлага се да се промени "човешката същност" "чрез имплантирането на различни електронни устройства, подкожни чипове и смарт-елементи в човешкото тяло".

Вероятно за това трябва да се замислят не само вярващите, но и всички здравомислещи хора.

Какво се знае за мащаба на този контрол? Кой стои зад тези технологии и какви са целите му?

Наричат новото световно устройство глобално информационно общество или глобално мрежово общество. В действителност този унитарен наднационален киберсоциум ще стане световен електронен концлагер. В него човекът действително ще бъде превърнат в някакъв безличен "биообект", удобен за експлоатация. Той ще бъде абсолютно беззащитен пред управляващата общество киберсистема и нейните стопани. По същество това е глобален технотронен фашизъм, който ще използва най-нови информационни и телекомункационни технологии като мощно средство за електронното потискане на свободната човешка воля.

Има ли противоречие между опитите за тотален контрол над човека и вярата в Бога?

Бог e създал човека по Свой образ – свободен и отговорен. Технотронната диктатура лишава човека от свободната му воля. Целта на въвежданата система е пълното потискане на дадената от Бога свобода на човешката личност, промяна на стереотипите на поведението. Човекът трябва да живее по строго установени правила на системното поведение, тоест да стане придатък на автоматично действаща система. Може ли да се говори за запазване на богоподобното достоинство при същества, натъпкани с електроника, които са обект на много манипулации? Абсолютно ясно е, че в глобалното мрежово общество хората не могат да живеят съгласно религиозните си убеждения. Не е тайна, че строителите на "новия световен ред" обявиха православието за свой враг.

Изграждането на глобалното мрежово общество е покушение против Божия промисъл за света и човека. Въздига се някакъв нов Вавилон – общност на "общочовеци" без род и корен, родина и семейство. Суверенните национални държави се смятат за отживелици от миналото. По такъв начин "се обосновава" управлението на населението на Земята от един наднационален център. Идеологията на глобализма противостои на християнския мироглед и е несъвместима с него. Тя се внедрява и се пропагандира в светското общество и в Църквата от "световния елит" и изразява неговите интереси. Историческото призвание на Русия, която е страната-пазителка на православната вяра, култура и традиции, не се признава и се отхвърля от глобалистите.

Смятате ли, че страховете на православните във връзка с въвеждането на идентификационните номера, електронните паспорти и имплантираните чипове са обосновани? Каква трябва да е позицията на вярващите по този въпрос?

Изброените от Вас средства показват различни стадии на единния процес -автоматичната идентификация на личността. Идентификационният номер (имената му могат да бъдат различни) е несменяем, доживотен и посмъртен код, който се дава на човека като на обект от системата. Използвайки този код, операторът получава достъп към цялото досие на човека, което се намира в базата данни. Затова идентификационният код се нарича ключово поле или ключ за достъп към персоналните данни. Електронните паспорти и имплантираните чипове носят в себе си същия идентитификационен номер на човека. По определение това е име на управлявания обект на системата. Този атрибут трябва да бъде универсален, кратък, с фиксирана дължина и да отговаря на единния международен стандарт. Цифровият код заменя в системата не само словесно име на човека, но и всичките му персонални данни, фактически показвайки цялата същност на човешката личност.

Съгласно принципите на автоматичната идентификация идентификационният номер задължително трябва да бъде изписан върху обекта за управление, т.е. върху тялото на човека. Не е случайно Европейската комисия нарича имплантираните в хора микрочипове "човешки бар-код". Съгласявайки да приеме цифров код вместо името си, човекът се съгласява да го уравнят със стока, става за управляващата компютърна система предмет сред предметите. Той доброволно отдава себе си във властта на информационно-управляващата система и нейните стопани.

Защо трябва да се карат хората да пишат молби за присвояване на цифрови кодове, да се разписват в тяхното получаване, а след това постоянно да ги предявяват, тоест да ги използват като свое име за получаване на материални блага и услуги? Защо тези компютерни имена се дават на "всички малки и велики, богати и просяци, свободни и роби" (Откр. 13:16)? В частност, в Русия този номер се дава и на новородените бебета, и на пенсионерите, и на арестантите, и на монасите, тоест на всички категории от лица, които нямат задължение да плащат данъци?

Преди всичко всеки електронен идентификатор на личността е средство, позволяващо да се осъществява тотално следене с цел да се вземе управляващи решения в автоматичния режим. По идентификационния номер на човека проникващата навсякъде компютърна система може с лекота да фиксира всека негова социално значима стъпка, всяка финансова следа и да направи съответен запис в неговия файл-досие в базата данн за съхраняване и по-нататъшна обработка. В същия файл задължително ще се събират всички конфиденциални сведения за човека, включващи неговите поведенски, мирогледни, религиозни, сексуални и други характеристики.

Автоматично действащата система ще анализира тези данни и ще присвоява на човека "текущ статут" по идентификационния му номер, съгласно който той ще получава достъп към тези или други материални и информационни ресурси. В такъв случай е много лесно неприемливият за системата и нейните стопани човек може да бъде превърнат в парий, ако се блокира неговият идентификатор. Аз мисля, че такава перспектива няма да зарадва нито атеистите, нито православните, нито представители на другите религии.

Позицията на вярващите хора трябва да отговаря на позицията на Православната църква. В редица заявления на Светия Синод, послания и заключителни документи на Архиерейските събори, изказвания на Светейшите патриарси Алексий ІІ и Кирил се говори за недопустимостта на автоматичната идентификация и тоталния контрол над човека, превръщането му от висше творение на Господа в управляван биоробот. Такива са заявленията на Св. Синод от 7 март 2000 г., от 27 декември 2001 г., от 6 октомври 2005 г; посланието на Архиерейския събор от 2004 г. към президента на Русия; определението на Архиерейския събор от 2008 г. "Относно въпросите на вътрешния живот и външната дейност на Руската православна църква" (точка 54) и "Основите на учението на Руската православна църква за достоинството, свободата и правата на човека", приети от Архиерейския събор през 2008 г. В последния документ директно се казва: "Частният живот, мирогледът и волята на хората не трябва да бъдат обект на тотален контрол… Методите на събиране и обработка на информацията за хората не трябва да унизяват човешкото достоинство, да ограничават свободата му и да превръщат човека от субект на обществените отношения в обект на машинното управление. Още по-опасно за свободата на човека ще стане внедряването на техническите средства, постоянно съпровождащи човека и неотделими от неговото тяло, ако те могат да бъдат използвани за контрол над личността и нейното управление".

На 2 октомври 2007 г. на Парламенарната асамблея на Съвета на Европа Светейшият патриарх Алексий ІІ заяви: "Човекът трябва да остава човек – не стока, не подконтролен елемент на електронните системи, не обект за експерименти, не наполовина изкуствен организъм", а Светейшият патриарх Кирил, бидейки митрополит Смоленски и Калининградски, още на 2 март 2006 г. на международната конференция "Развитие на биотехнологиите: предизвикателства за християнската етика", изразявайки принципиалната позиция на Руската православна църква, каза: "Човекът има право да каже "не" на електронната идентификация на своята личност". | Интерфакс

Превод: Андрей Романов

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...