Франсиско Аяла: Дарвин не пречи на християнството, а му помагаМоже да харесате още...

10 Отговори

 1. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  В науката има умозрително построение, което се стреми да опише и разгадае видимя свят на човека според дефиницията на точните и естествените науки. В света има и невидимо, според православния символ на вярата, което е предмет на хуманитарните науки и е много доходно от бизнес гледна точка защото борави с представите и въображението на човека, които са безгранични и така може да влияе върху личностните и обществени нагласи. Невидимото е предмет на социолози и политолози, на врачки и на хороскопдажии, макар да ми у ясно как гадателите виждат планетите и звезди и как доказват как те влияят върху съдбата на човека. В естествените и точните науки има предметно-вещеви провиреми експеримент който тръгва в непосредствено време и е с осезаеми резултати. В невидомото , върху което лежат и поповете в своите молитви и треби проверим резултат на практика не може да има освен явления, които обаче често пъти идват със закъснение и не се явяват в живота на човека. Затова от умозрението зависи всичко

 2. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  Това, което пресича науката и религията това е словесността, способността за абстракция и способност да се изрази и дисциплинира ума и въображението на човека. Автори на научните умозрения са философи и писатели, които с вижданията си дават базисните възгледи на науката, която после технически се проверява в лабораторна среда дали предположението на философа и писателя е правилно. Виждам, че този лансиран богат американец е преподавател по логика. Логиката е философска дисциплина и от нея зависи както способността за убеждение във верово отношение, така и построяването на мисловни вериги на изследване и анализ. Но идеята за робота първо се е родила в главата на писател, т.е. човек на словото. Идеята за пътуване до Луната също първо е писателска фикция. От логиката е известно, че всяко непротиворчиво последователно знание на човека в основата си лежи на аксиоми, т.е. знание, което не може да се докаже, но практически приложимо е вярно. А бг-логика?
  http://www.slavicorthodox.hit.bg

 3. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  Както с религията, така и с науката много хора правят добри пари и спекулации от псевдорелигиозни и псевдонаучни понятия и изрази, които звучат помпозно, но фактически не казват нищо и не носят никакво послание в себе си. От познаването на принципите на човешкото познание зависи много в живота на човека и религиозните кадри би следвало да познават историята и произхода на идеите в науките. Например аз мисля, че идеята за животински произход на човека у Дарвин е открадната от тотемистичната религия на индианците в Северна Америка. Интересното е, че много от врачките, гадателите и хороскопаджиите в България боравят в ибзнеса и пропагандата си с псевдонаучни понятия – подсъзнание, енергийно биоизлъчване и т.н. На мен обаче ми е интересно каква е познавателната разлика между нумерология и математика – и двете ли са магия? – и как научно може да се провери гаданието на врачката.
  http://www.bg-history.info/5259/Za-vzaimovruzkata-mezhdu-dokazatelstvata-na-religiiata-i-na-istoriiata.html

 4. Superstromba каза:

  Според написаното,значи ли,че болестите ни не са в следствие на греховете ни.Бог не е ли началото и краят.Еволюцията и мутацията не са ли просто процеси?Защо вече маймуните не стават хора?

  Хората станахме маймуни и маймуните се уплашиха.

 5. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  Три лесбийки са ръкоположени от лутераните в САЩ – http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=79796

 6. lachistein каза:

  Еволюционизмът е несъвместим с християнството. Една от причините е, че той съвършено оправдава всякакви елитистки попълзновения. Но най-важната е, че „протяжното сътворяване на човека“ на практика не остава място за грехопадение, вследствие на което всъщност са т. нар. „несъвършенства“ в природата на човека. На запад догмата за повредеността на Творението бива маргинилизирана още преди секуларизацията и никак не е учудващо, че злото в света сега се обяснява по такъв един циничен начин.
  Учените, които тълкуват библията така, че великодушно да я спогодят с теоретичните си конструкти (именно конструкти, не наблюдаеми факти), са по всяка вероятност маловерни християни, за които Откровението в най-добрия случай е равноценно на науката. Православният обаче няма нужда от еволюцията (и цинизма, който тя неизбежно имплицира), за да си обяснява разни анатомични неизправности. Въпрос на вяра.